پنجشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
دانشگاه پیام نور

بستر کارآفرینی برای دانش آموختگان دانشگاه پیام نور فراهم شد

به گزارش همراه یار،  دکتر محمدرضا زمانی همزمان با نهمین سفر منطقه ای و بیست و هشتمین بازدید استانی هیات رئیسه دانشگاه پیام نور در دیدار...
یک تیم محتوایی چه ساختاری دارد؟

یک تیم محتوایی چه ساختاری دارد؟

به گزارش همراه یار، هر کسب و کار از بازاریابی محتوایی برای رسیدن به اهداف کسب و کاری خود استفاده می کند. بازاریابی محتوایی یک...

Delhi airport ranked number 1 in world in service quality

With 63.5 million passengers flying through the Delhi airport in 2017, it has surpassed Changi, Incheon and Bangkok airports in terms of passenger growth

How to Start a Coffee Shop That Will Be a Great Success

Days fish waters gathered given made third under blessed, is face. Is won't lights it man can't the. Creepeth darkness own. Also. Divide likeness...