مرور رده

انگلستان

دادگاه بریتانیا در پرونده فروش تانک‌های چیفتن به ایران، به نفع انگلیس رای داد

با این حکم مساله وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود. با سایت بزرگ همراه یار همراه باشید. قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن…