امیرمحمد مسعودی

امیرمحمد مسعودی

امیرمحمد مسعودی هستم تولید کننده محتوا ، خبرنگار همراه یار و مدیر سایت سایبر نیوز .

صفحه 1 از 18 1 2 18
ایران
3,140,129
تایید شده
11,734
تایید شده (در 24 ساعت)
83,473
فوت شده
144
فوت شده (در 24 ساعت)
2,797,105
بهبودیافته
259,551
اکنون مبتلا