قسمت سوم «عصرجدید» به دو قسمت با دو اجرا تقسیم شده که به همراه آیتم‌هایی ویژه در دو شب پخش خواهد شد.

در این قسمت که پس از پروتکل‌های جدید وزارت بهداشت و دستورالعمل‌های تازه ستاد ملی مبارزه با کرونا ضبط شده است، همه تماشاگران و عوامل عصرجدید با ماسک وارد استودیو شدند.

همچنین پنجمین اجرا به دلیل مثبت بودن تست کرونایی که در پشت صحنه عصرجدید پیش از ورود به استودیوی برنامه از شرکت‌کنندگان گرفته شد، از گردونه رقابت کنار گذاشته شد و به این ترتیب، قسمت سوم از دور دوم، تنها با چهار اجرا طی خواهد شد.

قسمت چهارم این برنامه نیز، شنبه و یکشنبه هفته آینده پخش می شود.

[maxbutton id=”3″ ]