جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت»

جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون درس های دانش آموزان از طریق شبکه چهار سیما برای مورخ روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام گردید.

جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه 25 اردیبهشت»

 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری همراه یار،جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت» از طریق تلویزیون شبکه چهار و آموزش سیما برای آموزشی در این مورخه اعلام گردیده است.

شبکه ‌آموز ش:
متوسطه دوره اول:

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی  پایه ۹

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی  پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا  ۹.۰۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵  درس زبان انگلیسی  پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی 

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه ششم

متوسطه دوم 

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس شیمی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس آمادگی دفاعی پایه ۱۰ تمام رشته ها

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس زبان انگلیسی ۱ پایه ۱۰  تمام رشته ها

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس فارسی ۲  پایه ۱۱ تمام رشته ها

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس زبان انگلیسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس فیزیک ۱  پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا ۷.۲۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه ۱۲ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۵ درس  نقاشی چهره -پایه ۱۱-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش

ساعت۷.۵۵ تا ۸.۱۰ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه ۱۰  -مبحث فضا -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۴۰ درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۴۰ تا ۹.۰۵ درس عربی ۲  -پایه۱۱ مشترک  شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹.۰۵  تا ۹.۳۰ درس دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس منطق  -پایه ۱۰ رشته ادبیات  و علوم انسانی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی.

انتهای پیام/

[maxbutton id=”3″ ]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + دو =