آموزشی|جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت»

جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون درس های دانش آموزان از طریق شبکه چهار سیما برای مورخ روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام گردید.

آموزشی|جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه 18 اردیبهشت»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری همراه یار،جدول بندی زمان آموزشی تلویزیون «پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت» از طریق تلویزیون شبکه چهار و آموزش سیما برای آموزشی در این مورخه اعلام گردیده است.

شبکه ‌آموزش:
متوسطه دوره اول:

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی  پایه ۹

ساعت ۸.۲۵  تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی  پایه ۸

ساعت ۸.۴۵ تا  ۹.۰۵ درس کارو فناوری پایه ۷

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۸  درس  نگارش  پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس علوم  تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی  ‌پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ درس شیمی ۱  پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس آمادگی دفاعی  پایه ۱۰ تمام رشته ها

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ درس زبان انگلیسی ۲  پایه ۱۱ تمام رشته ها

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ درس فارسی ۲   پایه ۱۱ تمام رشته ها

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس زبان انگلیسی ۳  پایه ۱۲ تمام رشته ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس فیزیک ۱   پایه ۱۰  رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۷ تا  ۷.۲۵ درس طراحی عموی -پایه ۱۰- جنسیت سازی شیشه – رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۷.۲۵ تا ۷.۵۰ درس  کاربر ایلستریتور -پایه ۱۲-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش

ساعت ۷.۵۰ تا ۸.۱۰ درس دانش فنی تخصصی -پایه ۱۲ -کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان –  شاخه های فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۱۰ تا ۸.۳۵ درس ریاضی۳-پایه ۱۲- پودمان ۵ -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۵ تا  ۹ درس  عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۹  تا ۹.۳۰  درس دانش فنی پایه-پایه ۱۰- پودمان ۵ -درس فناوری‌های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹.۳۰ تا  ۱۰ درس تاریخ اسلام ۲   پایه ۱۱  رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس  عربی،زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس  تاریخ اسلام ۲   پایه ۱۱رشته و علوم و معارف اسلامی.

انتهای پیام/

[maxbutton id=”3″ ]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 14 =