فرجام تغییرات و گزینه‌های نهایی در معاونت فرهنگی ارشاد

همراه یار-گروه فرهنگ: فرجام تغییرات مدیریتی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه خواهد شد؟ این، سوالی است که بخش وسیعی از همکاران این‌معاونت در سه مؤسسه در دست ادغام آن، یعنی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، خانه کتاب و مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در چندماه اخیر درباره آن حرف‌های درگوشی و رسمی زیادی شنیده‌اند، با این‌همه هنوز دود سفیدی از ساختمان سیمانی بهارستان در این‌زمینه بلند نشده است.

هفته جاری و در پی برگزاری شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رفت فرجام این‌تصمیم مهم اعلام شود؛ اما ظاهراً از دل این‌جلسه نیز چیزی بیرون نیامد، جز اینکه معاون فرهنگی وزیر اعلام کند هنوز حکمی برای گزینه اعلام‌شده از سوی یک‌رسانه برای حضور در مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران صادر نشده است. و البته او مایل است که این‌اتفاق رخ دهد. آیا این به معنای آن است که پروسه انتخاب مدیران و ادغام مؤسسات و فرجام مدیران هریک از این‌مؤسسات به امری خارج از توان و تصمیم معاون فرهنگی مبدل شده است؟

در پاسخ باید عنوان کرد، گرچه حکم سرپرست و مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به‌عنوان عامل اصلی در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران توسط معاون فرهنگی صادر می‌شود؛ اما در تمام این انتصاب‌ها نقش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بسیار پررنگ است. قادر آشنا مدیرعامل سابق این مؤسسه در همین‌زمینه پیش از این عنوان کرده بود برای حضور در این مؤسسه و نیز خروج از آن و بازگشت به بخش هنرهای نمایشی شخص وزیر با وی طرح موضوع کرده است.

حضور چهارساله سیدعباس صالحی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن، حوزه وزارت منجر به این شده که پروسه‌های مدیریتی در این‌معاونت تحت نکته‌سنجی‌های بیشتری توسط وی هدایت شود و تغییرات مدیران در این‌معاونت با دقت بیشتری همراه شود.

با این‌همه پیگیری‌های مهر حاکی از آن است که تاکنون گزینه‌های موجود در این‌زمینه، ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی در مقام سرپرستی مؤسسه نمایشگاه‌ها و در ادامه مدیریت مؤسسه ادغامی و نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب در جایگاه مشاور اجرایی معاونت است.

نهایی‌نشدن این‌انتصاب‌ها و ابراز امیدواری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌زمینه، حاکی از آن است که گویا تصمیم‌گیرندگان دیگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز به قطعیت برای این جایگزینی دست پیدا نکرده‌اند و یا با بخشی از آن موافق نیستند.

تعطیلی احتمالی نمایشگاه کتاب تهران و پیگیری امور مربوط به آن، رسیدگی به پیشنهادهای موجود برای جایگزینی آن در کنار فرجام نمایشگاه‌های کتاب استانی و مأموریت‌های پیش‌روی سایر مؤسسات تابع معاونت فرهنگی تنها بخشی از فعالیت‌های بر زمین مانده این‌معاونت، در سال جاری است که آغاز همه آنها منوط به همین‌تصمیم‌ها و نهایی‌شدن آن‌هاست.

حال باید دید، دود سفید انتصابات این‌روزها عزم برخاستن از ساختمان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را دارد یا بار دیگر تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + هشت =