شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ایران
۱۴۶,۶۶۸
تایید شده
۷,۶۷۷
فوت شده
۱۱۴,۹۳۱
بهبودیافته
جهان
۶,۰۲۳,۰۵۷
تایید شده
۳۷۲,۸۵۴
فوت شده
۲,۶۸۵,۶۶۳
بهبودیافته
۲,۹۶۴,۵۴۰
اکنون مبتلا
ایالات متحده
۱,۷۸۸,۷۱۷
تایید شده
۱۰۴,۳۸۴
فوت شده
۵۱۸,۰۹۰
بهبودیافته
چین
۸۲,۹۹۵
تایید شده
۴,۶۳۴
فوت شده
۷۸,۳۰۰
بهبودیافته

 

منطقهتایید شدهتایید شده (در 24 ساعت)فوت شدهفوت شده (در 24 ساعت)فوت شده (%)بهبودیافتهبهبودیافته (در 24 ساعت)بهبودیافته (%)
ایالات متحده
۱,۷۸۸,۷۱۷۲۳,۰۷۶۱۰۴,۳۸۴۱,۱۳۵۵.۸%۵۱۸,۰۹۰۲۰,۵۴۵۲۹.۰%
برزیل
۴۵۰,۰۷۹۳۰,۷۳۹۲۷,۲۷۶۱,۳۳۱۶.۱%۱۹۳,۱۸۱۸۷۹۴۲.۹%
روسیه
۳۸۷,۶۲۳۸,۵۷۲۴,۳۷۴۲۳۲۱.۱%۱۵۹,۲۵۷۸,۲۶۴۴۱.۱%
اسپانیا
۲۸۵,۶۴۴۶۵۸۲۸,۷۵۲۰۱۰.۱%۱۹۶,۹۵۸۰۶۹.۰%
بریتانیا/انگلستان/انگلستان
۲۷۲,۱۱۸۲,۰۹۵۳۸,۲۳۰۳۲۴۱۴.۱%۱۴,۸۷۲۸۲۳۵.۵%
ایتالیا
۲۳۲,۲۴۸۵۱۶۳۳,۲۲۹۸۷۱۴.۳%۱۵۲,۸۴۴۲,۲۴۰۶۵.۸%
فرانسه
۱۸۶,۸۳۵۵۹۷۲۸,۷۱۴۵۲۱۵.۴%۶۷,۸۰۳۶۱۲۳۶.۳%
آلمان
۱۸۳,۰۱۹۵۶۷۸,۵۹۴۲۴۴.۷%۱۶۴,۲۴۵۸۸۵۸۹.۷%
هند
۱۷۳,۴۹۱۸,۱۰۵۴,۹۸۰۲۶۹۲.۹%۸۲,۶۲۷۱۱,۷۰۷۴۷.۶%
ترکیه
۱۶۲,۱۲۰۱,۱۴۱۴,۴۸۹۲۸۲.۸%۱۲۵,۹۶۳۱,۵۹۴۷۷.۷%
ایران
۱۴۶,۶۶۸۲,۸۱۹۷,۶۷۷۵۰۵.۲%۱۱۴,۹۳۱۱,۹۴۳۷۸.۴%
پرو
۱۴۱,۷۷۹۰۷,۹۶۶۰۵.۶%۵۹,۴۴۲۳,۲۷۳۴۱.۹%
کانادا
۹۰,۸۸۰۹۴۲۷,۰۶۲۸۵۷.۸%۴۷,۸۲۱۹۲۹۵۲.۶%
شیلی
۹۰,۶۳۸۳,۶۹۵۹۴۴۵۴۱.۰%۳۸,۵۹۸۲,۴۴۸۴۲.۶%
چین
۸۲,۹۹۵۰۴,۶۳۴۰۵.۶%۷۸,۳۰۰۹۹۴.۳%
عربستان سعودی
۸۱,۷۶۶۱,۵۸۱۴۵۸۱۷۰.۶%۵۷,۰۱۳۲,۴۶۰۶۹.۷%
مکزیک
۸۱,۴۰۰۳,۳۷۷۹,۰۴۴۴۴۷۱۱.۱%۵۶,۶۳۸۲,۲۵۵۶۹.۶%
پاکستان
۶۴,۰۲۸۲,۸۰۱۱,۳۱۷۵۷۲.۱%۲۲,۳۰۵۲,۰۷۴۳۴.۸%
بلژیک
۵۸,۰۶۱۲۱۲۹,۴۳۰۴۲۱۶.۲%۱۵,۶۸۲۱۱۰۲۷.۰%
قطر
۵۲,۹۰۷۱,۹۹۳۳۶۳۰.۱%۲۰,۶۰۴۵,۲۰۵۳۸.۹%
کلمبیا
۴۸,۲۴۵۰۱,۶۳۶۰۳.۴%۱۲,۲۴۳۰۲۵.۴%
هلند
۴۶,۱۲۶۱۷۶۵,۹۳۱۲۸۱۲.۹%۳۲۲۰۰.۷%
بنگلادش
۴۲,۸۴۴۲,۵۲۳۵۸۲۲۳۱.۴%۹,۰۱۵۵۹۰۲۱.۰%
بلاروس
۴۰,۷۶۴۹۰۶۲۲۴۵۰.۶%۱۷,۳۹۰۷۳۰۴۲.۷%
اکوادور
۳۸,۵۷۱۱۰۰۳,۳۳۴۲۱۸.۶%۱۹,۱۹۰۷۶۵۴۹.۸%
سوئد
۳۶,۴۷۶۷۴۹۴,۳۵۰۸۴۱۱.۹%۴,۹۷۱۰۱۳.۶%
سنگاپور
۳۳,۸۶۰۶۱۱۲۳۰۰.۱%۱۹,۶۳۱۱,۳۳۷۵۸.۰%
امارات متحدهٔ عربی
۳۳,۱۷۰۶۳۸۲۶۰۲۰.۸%۱۷,۰۹۷۴۱۲۵۱.۵%
پرتغال
۳۱,۹۴۶۳۵۰۱,۳۸۳۱۴۴.۳%۱۸,۹۱۱۲۷۴۵۹.۲%
سوئیس
۳۰,۸۲۸۳۲۱,۹۱۹۰۶.۲%۲۸,۳۰۰۰۹۱.۸%
افریقای جنوبی
۲۹,۲۴۰۳,۳۰۳۶۱۱۵۹۲.۱%۱۵,۰۹۳۱,۶۴۲۵۱.۶%
اندونزی
۲۵,۲۱۶۶۷۸۱,۵۲۰۲۴۶.۰%۶,۹۴۲۷۰۲۲۷.۵%
کویت
۲۵,۱۸۴۱,۰۷۲۱۹۴۹۰.۸%۹,۲۷۳۵۷۵۳۶.۸%
ایرلند
۲۴,۸۷۶۳۵۱,۶۴۵۶۶.۶%۲۲,۰۸۹۰۸۸.۸%
لهستان
۲۳,۱۵۵۳۳۰۱,۰۵۱۱۳۴.۵%۱۰,۶۹۲۱۳۲۴۶.۲%
اوکراین
۲۲,۸۱۱۴۲۹۶۷۹۱۰۳.۰%۸,۹۳۴۴۹۵۳۹.۲%
مصر
۲۲,۰۸۲۱,۲۸۹۸۷۹۳۴۴.۰%۵,۵۱۱۱۵۲۲۵.۰%
رومانی
۱۸,۹۸۲۱۹۱۱,۲۴۸۱۳۶.۶%۱۲,۸۲۹۲۰۰۶۷.۶%
اسرائیل
۱۶,۹۸۷۱۱۵۲۸۴۰۱.۷%۱۴,۷۷۶۹۷۸۷.۰%
ژاپن
۱۶,۶۸۳۰۱,۷۳۹۰۱۰.۴%۲۸,۰۶۹۰۱۶۸.۳%
اتریش
۱۶,۶۵۵۲۷۶۶۸۰۴.۰%۱۵,۳۴۷۶۱۹۲.۲%
فیلیپین
۱۶,۶۳۴۱,۰۴۶۹۴۲۲۱۵.۷%۳,۷۲۰۱۲۲۲۲.۴%
جمهوری دومینیکن
۱۶,۵۳۱۴۶۳۴۸۸۳۳.۰%۹,۲۶۶۳۱۴۵۶.۱%
آرژانتین
۱۴,۷۰۲۷۶۹۵۱۰۹۳.۵%۴,۷۸۸۱۷۱۳۲.۶%
افغانستان
۱۳,۶۵۹۶۲۳۲۴۶۱۱۱.۸%۱,۲۵۹۵۰۹.۲%
پاناما
۱۲,۱۳۱۴۰۳۳۲۰۵۲.۶%۷,۳۷۹۰۶۰.۸%
دانمارک
۱۱,۵۹۳۸۱۵۶۸۰۴.۹%۱۰,۲۴۰۶۰۸۸.۳%
کرهٔ جنوبی
۱۱,۴۰۲۵۸۲۶۹۰۲.۴%۱۰,۳۶۳۲۳۹۰.۹%
صربستان
۱۱,۳۵۴۵۴۲۴۲۱۲.۱%۶,۵۲۴۸۶۵۷.۵%
بحرین
۱۰,۴۴۹۳۹۷۱۵۰۰.۱%۵,۷۰۰۲۸۱۵۴.۶%
قزاقستان
۹,۹۳۲۳۵۶۳۷۰۰.۴%۵,۰۵۷۱۵۷۵۰.۹%
عمان
۹,۸۲۰۸۱۱۴۰۰۰.۴%۲,۳۹۶۲۱۹۲۴.۴%
جمهوری چک
۹,۱۸۰۴۶۳۱۹۱۳.۵%۶,۴۹۸۴۱۷۰.۸%
الجزایر
۹,۱۳۴۱۳۷۶۳۸۸۷.۰%۵,۴۲۲۱۴۵۵۹.۴%
نیجریه
۸,۹۱۵۱۸۲۲۵۹۵۲.۹%۲,۵۹۲۹۱۲۹.۱%
ارمنستان
۸,۶۷۶۴۶۰۱۲۰۷۱.۴%۳,۲۹۷۱۰۳۸.۰%
نروژ
۸,۴۲۲۱۶۲۳۶۰۲.۸%۷,۹۹۹۰۹۵.۰%
بولیوی
۸,۳۸۷۶۱۹۲۹۳۱۳۳.۵%۷۳۸۴۹۸.۸%
مولداوی
۷,۸۹۶۱۷۱۲۸۸۶۳.۷%۴,۲۷۸۱۵۵۵۴.۲%
مالزی
۷,۷۳۲۱۰۳۱۱۵۰۱.۵%۶,۲۳۵۶۶۸۰.۶%
مراکش
۷,۷۱۴۷۱۲۰۲۰۲.۶%۵,۲۷۱۷۶۶۸.۳%
غنا
۷,۶۱۶۳۱۳۳۴۰۰.۵%۲,۴۲۱۹۳۱.۸%
استرالیا
۷,۱۷۳۱۶۱۰۳۰۱.۴%۶,۵۸۲۲۹۱.۸%
فنلاند
۶,۷۷۶۳۳۳۱۴۱۴.۶%۵,۵۰۰۰۸۱.۲%
عراق
۵,۸۷۳۴۱۶۱۸۵۶۳.۲%۳,۰۴۴۷۳۵۱.۸%
کامرون
۵,۴۳۶۰۱۷۷۲۳.۳%۱,۹۹۶۰۳۶.۷%
جمهوری آذربایجان
۴,۹۸۹۲۳۰۵۸۲۱.۲%۳,۱۲۵۱۰۳۶۲.۶%
هندوراس
۴,۷۵۲۱۱۲۱۹۶۲۴.۱%۵۱۹۱۳۱۰.۹%
سودان
۴,۵۲۱۱۷۵۲۳۳۳۸۵.۲%۸۱۶۶۷۱۸.۱%
گواتمالا
۴,۳۴۸۲۰۳۸۰۱۲۱.۸%۵۶۵۷۲۱۳.۰%
لوکزامبورگ
۴,۰۱۲۴۱۱۰۰۲.۷%۳,۸۱۵۱۲۹۵.۱%
مجارستان
۳,۸۴۱۲۵۵۱۷۸۱۳.۵%۲,۰۲۴۲۸۵۲.۷%
تاجیکستان
۳,۶۸۶۱۲۳۴۷۰۱.۳%۱,۷۶۹۹۵۴۸.۰%
گینه
۳,۶۵۶۱۰۳۲۲۰۰.۶%۲,۰۰۰۵۰۵۴.۷%
پورتوریکو
۳,۶۴۷۱۶۱۱۳۲۱۳.۶%۸۵۰۰۲۳.۳%
ازبکستان
۳,۴۶۸۲۴۱۴۰۰.۴%۲,۷۲۸۳۴۷۸.۷%
سنگال
۳,۴۲۹۸۱۴۱۲۱.۲%۱,۷۳۸۵۲۵۰.۷%
تایلند
۳,۰۷۶۱۱۵۷۰۱.۹%۲,۹۴۵۰۹۵.۷%
جیبوتی
۲,۹۱۴۰۲۰۰۰.۷%۱,۲۴۱۰۴۲.۶%
یونان
۲,۹۰۹۳۱۷۵۰۶.۰%۱,۴۶۴۰۵۰.۳%
جمهوری دموکراتیک کنگو
۲,۸۳۳۱۷۳۶۹۰۲.۴%۴۰۰۱۹۱۴.۱%
ساحل عاج
۲,۷۵۰۱۰۹۳۲۰۱.۲%۱,۳۷۰۴۴۴۹.۸%
بوسنی و هرزگوین
۲,۴۸۵۲۳۱۵۳۰۶.۲%۱,۸۰۳۲۲۷۲.۶%
بلغارستان
۲,۴۸۵۸۱۳۶۲۵.۵%۱,۰۱۶۵۱۴۰.۹%
گابن
۲,۴۳۱۱۱۲۱۴۰۰.۶%۶۶۸۳۷۲۷.۵%
السالوادور
۲,۲۷۸۸۴۴۲۳۱.۸%۱,۰۱۵۱۳۴۴.۶%
کرواسی
۲,۲۴۵۰۱۰۳۱۴.۶%۲,۰۵۹۸۹۱.۷%
مقدونیه
۲,۱۲۹۵۲۱۲۶۵۵.۹%۱,۵۱۶۳۰۷۱.۲%
کوبا
۲,۰۰۵۲۲۸۲۰۴.۱%۱,۷۶۰۲۶۸۷.۸%
استونی
۱,۸۵۹۸۶۷۱۳.۶%۱,۶۱۰۳۶۸۶.۶%
سومالی
۱,۸۲۸۰۷۲۰۳.۹%۳۱۰۰۱۷.۰%
ایسلند
۱,۸۰۵۰۱۰۰۰.۶%۱,۷۹۴۲۹۹.۴%
کنیا
۱,۷۴۵۱۲۷۶۲۴۳.۶%۴۳۸۱۷۲۵.۱%
مایوت
۱,۶۹۹۲۹۲۱۰۱.۲%۱,۳۸۵۷۰۸۱.۵%
لیتوانی
۱,۶۶۲۶۶۸۰۴.۱%۱,۲۱۶۲۳۷۳.۲%
قرقیزستان
۱,۶۶۲۶۸۱۶۰۱.۰%۱,۰۸۸۲۲۶۵.۵%
سری‌لانکا
۱,۵۵۸۲۸۱۰۰۰.۶%۷۵۴۹۴۸.۴%
مالدیو
۱,۵۴۷۳۴۵۰۰.۳%۱۹۷۰۱۲.۷%
اسلواکی
۱,۵۲۰۰۲۸۰۱.۸%۱,۳۳۸۶۸۸.۰%
نیوزیلند
۱,۵۰۴۰۲۲۰۱.۵%۱,۴۸۱۷۹۸.۵%
اسلوونی
۱,۴۷۳۰۱۰۸۰۷.۳%۱,۳۵۷۱۹۲.۱%
هائیتی
۱,۴۴۳۱۲۳۳۵۱۲.۴%۲۹۰۲.۰%
ونزوئلا
۱,۳۲۷۸۲۱۶۰۱.۲%۳۰۲۰۲۲.۸%
گینهٔ استوایی
۱,۳۰۶۲۶۳۱۲۰۰.۹%۲۰۰۳۵۱۵.۳%
گینهٔ بیسائو
۱,۲۵۶۶۱۸۰۰.۶%۴۲۰۳.۳%
مالی
۱,۲۲۶۳۲۷۳۱۶.۰%۶۶۹۱۷۵۴.۶%
نپال
۱,۲۱۲۱۷۰۶۱۰.۵%۲۰۶۱۹۱۷.۰%
لبنان
۱,۱۷۲۴۲۶۰۲.۲%۷۰۵۶۶۰.۲%
آلبانی
۱,۰۹۹۲۳۳۳۰۳.۰%۸۵۱۲۸۷۷.۴%
هنگ‌کنگ
۱,۰۸۰۱۳۴۰۰.۴%۱,۰۳۵۰۹۵.۸%
تونس
۱,۰۷۱۳۴۸۰۴.۵%۹۴۶۸۸۸.۳%
لتونی
۱,۰۶۵۴۲۴۰۲.۳%۷۴۵۴۷۰.۰%
زامبیا
۱,۰۵۷۰۷۰۰.۷%۷۷۹۰۷۳.۷%
Kosovo
۱,۰۴۸۰۳۰۰۲.۹%۸۰۱۰۷۶.۴%
کاستاریکا
۱,۰۲۲۲۲۱۰۰۱.۰%۶۵۳۷۶۳.۹%
سودان جنوبی
۹۹۴۰۱۰۰۱.۰%۶۰۰.۶%
اتیوپی
۹۶۸۱۳۷۸۱۰.۸%۱۹۷۶۲۰.۴%
نیجر
۹۵۵۰۶۴۰۶.۷%۸۰۳۰۸۴.۱%
قبرس
۹۴۲۱۱۷۰۱.۸%۷۸۴۰۸۳.۲%
پاراگوئه
۹۱۷۱۷۱۱۰۱.۲%۴۱۳۱۱۴۵.۰%
اروگوئه
۸۸۴۰۲۲۰۲.۵%۶۵۴۴۷۴.۰%
بورکینافاسو
۸۴۷۰۵۳۰۶.۳%۷۲۰۱۸۵.۰%
سیرالئون
۸۲۹۱۷۴۵۰۵.۴%۳۸۶۲۵۴۶.۶%
Andorra
۷۶۴۱۵۱۰۶.۷%۶۸۴۳۸۹.۵%
Diamond Princess
۷۶۱۰۱۴۰۱.۸%۶۵۳۰۸۵.۸%
نیکاراگوئه
۷۵۹۰۳۵۰۴.۶%۳۷۰۰۴۸.۸%
چاد
۷۵۹۳۳۶۵۰۸.۶%۴۴۴۳۱۵۸.۵%
جمهوری افریقای مرکزی
۷۵۵۵۳۱۰۰.۱%۲۳۰۳.۱%
گرجستان
۷۴۶۸۱۲۰۱.۶%۵۷۶۳۷۷.۲%
اردن
۷۳۰۲۹۰۱.۲%۵۸۶۰۸۰.۳%
ماداگاسکار
۶۹۸۴۲۵۱۰.۷%۱۶۴۱۰۲۳.۵%
San Marino
۶۷۱۱۴۲۰۶.۳%۳۴۴۲۲۵۱.۳%
مالت
۶۱۶۰۹۲۱.۵%۵۱۴۱۳۸۳.۴%
Palestine
۵۷۷۰۴۰۰.۷%۳۶۸۰۶۳.۸%
جمهوری کنگو
۵۷۱۰۱۹۰۳.۳%۱۶۱۰۲۸.۲%
جامائیکا
۵۶۹۰۹۰۱.۶%۲۸۴۵۴۹.۹%
تانزانیا
۵۰۹۰۲۱۰۴.۱%۱۸۳۰۳۶.۰%
رئونیون
۴۷۰۵۱۰۰.۲%۴۱۱۰۸۷.۵%
سائوتومه و پرینسیپ
۴۵۸۰۱۲۰۲.۶%۶۸۰۱۴.۹%
تایوان
۴۴۲۱۷۰۱.۶%۴۲۰۰۹۵.۰%
گویان فرانسه
۴۳۶۳۰۱۰۰.۲%۱۶۱۱۱۳۶.۹%
توگو
۴۲۸۶۱۳۰۳.۰%۲۰۲۵۴۷.۲%
موریتانی
۴۲۳۷۷۲۰۱۴.۷%۲۱۶۵.۰%
کیپ‌ورد
۴۰۵۱۵۴۰۱.۰%۱۵۵۰۳۸.۳%
رواندا
۳۵۵۶۰۰۰.۰%۲۴۷۲۶۹.۶%
بنین
۳۳۹۰۳۰۰.۹%۱۳۶۲۴۰.۱%
موریس
۳۳۵۱۱۰۰۳.۰%۳۲۲۰۹۶.۱%
اوگاندا
۳۲۹۱۲۰۰۰.۰%۷۲۳۲۱.۹%
ویتنام
۳۲۷۰۰۰۰.۰%۲۷۹۱۸۵.۳%
مونته‌نگرو
۳۲۴۰۹۰۲.۸%۳۱۵۰۹۷.۲%
یمن
۲۸۳۵۶۵۸۲۳.۰%۱۱۰۳.۹%
سوازیلند
۲۷۹۰۲۰۰.۷%۱۶۸۰۶۰.۲%
لیبریا
۲۷۳۴۲۷۰۹.۹%۱۴۶۲۵۳.۵%
موزامبیک
۲۳۴۱۲۰۰.۹%۸۴۲۳۵.۹%
میانمار (برمه)
۲۰۷۱۶۰۲.۹%۱۳۰۴۶۲.۸%
مالاوی
۲۰۳۰۴۰۲.۰%۴۲۵۲۰.۷%
مارتینیک
۱۹۷۰۱۴۰۷.۱%۹۱۰۴۶.۲%
جزایر فارو
۱۸۷۰۰۰۰.۰%۱۸۷۰۱۰۰.۰%
مغولستان
۱۷۹۱۸۰۰۰.۰%۴۳۰۲۴.۰%
گوام
۱۷۲۱۵۰۲.۹%۱۲۸۰۷۴.۴%
جبل‌الطارق
۱۶۱۳۴۰۲.۵%۱۴۸۱۹۱.۹%
گوادلوپ
۱۶۱۰۱۴۰۸.۷%۱۱۵۰۷۱.۴%
گویان
۱۵۰۱۱۱۱۰۷.۳%۶۷۰۴۴.۷%
زیمبابوه
۱۴۹۱۷۴۰۲.۷%۲۸۳۱۸.۸%
جزایر کِیمن
۱۴۱۱۱۰۰.۷%۶۸۱۴۸.۲%
برونئی
۱۴۱۰۲۰۱.۴%۱۳۸۰۹۷.۹%
برمودا
۱۴۰۱۹۰۶.۴%۹۲۱۶۵.۷%
کامبوج
۱۲۴۰۰۰۰.۰%۱۲۲۰۹۸.۴%
سوریه
۱۲۲۰۵۰۴.۱%۴۳۰۳۵.۳%
لیبی
۱۱۸۱۳۵۰۴.۲%۴۱۱۳۴.۸%
ترینیداد و توباگو
۱۱۶۰۸۰۶.۹%۱۰۸۰۹۳.۱%
باهاما
۱۰۱۱۱۱۰۱۰.۹%۴۷۱۴۶.۵%
آروبا
۱۰۱۰۳۰۳.۰%۹۸۱۹۷.۰%
موناکو
۹۸۰۴۰۴.۱%۹۰۰۹۱.۸%
باربادوس
۹۲۰۷۰۷.۶%۷۶۰۸۲.۶%
کومورو
۸۷۰۲۰۲.۳%۲۴۰۲۷.۶%
Liechtenstein
۸۲۰۱۰۱.۲%۵۵۰۶۷.۱%
آنگولا
۸۱۷۴۰۴.۹%۱۸۰۲۲.۲%
سنت مارتن
۷۷۰۱۵۰۱۹.۵%۶۰۰۷۷.۹%
پلی‌نزی فرانسه
۶۰۰۰۰۰.۰%۶۰۰۱۰۰.۰%
ماکائو
۴۵۰۰۰۰.۰%۴۵۰۱۰۰.۰%
بوروندی
۴۲۰۱۰۲.۴%۲۰۰۴۷.۶%
سنت مارتین
۴۰۰۳۰۷.۵%۳۳۰۸۲.۵%
اریتره
۳۹۰۰۰۰.۰%۳۹۰۱۰۰.۰%
بوتسوانا
۳۵۰۱۰۲.۹%۲۰۰۵۷.۱%
بوتان
۳۱۰۰۰۰.۰%۶۰۱۹.۴%
آنتیگوا و باربودا
۲۵۰۳۰۱۲.۰%۱۹۰۷۶.۰%
سنت وینسنت و گرنادین
۲۵۰۰۰۰.۰%۱۴۰۵۶.۰%
گامبیا
۲۵۰۱۰۴.۰%۱۹۰۷۶.۰%
تیمورشرقی
۲۴۰۰۰۰.۰%۲۴۰۱۰۰.۰%
گرنادا
۲۳۰۰۰۰.۰%۱۸۰۷۸.۳%
نامیبیا
۲۳۱۰۰۰.۰%۱۴۰۶۰.۹%
جزایر ماریانای شمالی
۲۲۰۲۰۹.۱%۱۲۰۵۴.۶%
کالدونیای جدید
۱۹۰۰۰۰.۰%۱۸۰۹۴.۷%
لائوس
۱۹۰۰۰۰.۰%۱۶۰۸۴.۲%
سنت لوسیا
۱۸۰۰۰۰.۰%۱۸۰۱۰۰.۰%
بلیز
۱۸۰۲۰۱۱.۱%۱۶۰۸۸.۹%
کوراسائو
۱۸۰۱۰۵.۶%۱۴۰۷۷.۸%
فیجی
۱۸۰۰۰۰.۰%۱۵۰۸۳.۳%
دومینیکا
۱۶۰۰۰۰.۰%۱۶۰۱۰۰.۰%
سنت کیتس و نویس
۱۵۰۰۰۰.۰%۱۵۰۱۰۰.۰%
Falkland Islands
۱۳۰۰۰۰.۰%۱۳۰۱۰۰.۰%
گرینلند
۱۳۰۰۰۰.۰%۱۱۰۸۴.۶%
Vatican City
۱۲۰۰۰۰.۰%۲۰۱۶.۷%
جزایر تورکس و کایکوس
۱۲۰۱۰۸.۳%۱۰۰۸۳.۳%
سورینام
۱۲۰۱۰۸.۳%۹۰۷۵.۰%
سیشل
۱۱۰۵۰۴۵.۵%۱۱۰۱۰۰.۰%
Montserrat
۱۱۰۱۰۹.۱%۱۰۰۹۰.۹%
Western Sahara
۹۰۱۰۱۱.۱%۶۰۶۶.۷%
پاپوا گینهٔ نو
۸۰۰۰۰.۰%۸۰۱۰۰.۰%
سن بارتلمی
۶۰۰۰۰.۰%۶۰۱۰۰.۰%
جزایر کارائیب هلند
۶۰۰۰۰.۰%۶۰۱۰۰.۰%
آنگویلا
۳۰۰۰۰.۰%۳۰۱۰۰.۰%
لسوتو
۲۰۰۰۰.۰%۱۰۵۰.۰%
وانواتو
۱۰۰۰۰.۰%۰۰۰.۰%
سن پیر و میکلن
۱۰۰۰۰.۰%۱۰۱۰۰.۰%
موبایلتو شارژ کن