حالت شب

[tdc_zone type=”tdc_content”]

[td_block_text_with_title]

ایران
۱,۳۱۸,۲۹۵
تایید شده
۵۶,۶۲۱
فوت شده
۱,۱۰۷,۰۱۱
بهبودیافته

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

جهان
۹۳,۹۰۷,۶۰۳
تایید شده
۲,۰۱۱,۰۸۶
فوت شده
۶۷,۱۲۶,۵۲۷
بهبودیافته
۲۴,۷۶۹,۹۹۰
اکنون مبتلا

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

ایالات متحده
۲۳,۴۲۹,۷۱۷
تایید شده
۳۹۰,۱۳۶
فوت شده
۱۳,۷۱۴,۹۸۴
بهبودیافته

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

چین
۹۱,۸۵۰
تایید شده
۴,۷۴۲
فوت شده
۸۶,۵۷۲
بهبودیافته

 

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

منطقهتایید شدهتایید شده (در ۲۴ ساعت)فوت شدهفوت شده (در ۲۴ ساعت)فوت شده (%)بهبودیافتهبهبودیافته (در ۲۴ ساعت)بهبودیافته (%)
ایالات متحده
۲۳,۴۲۹,۷۱۷۲۱۳,۲۳۶۳۹۰,۱۳۶۳,۴۰۸۱,۷%۱۳,۷۱۴,۹۸۴۳۹۴,۷۴۳۵۸,۵%
هند
۱۰,۵۴۳,۶۵۹۱۵,۱۵۱۱۵۲,۱۳۰۱۷۶۱,۴%۱۰,۱۷۹,۷۱۵۱۷,۶۳۳۹۶,۶%
برزیل
۸,۳۹۴,۲۵۳۶۸,۱۳۸۲۰۸,۲۹۱۱,۱۳۱۲,۵%۷,۴۳۸,۰۷۵۴۳,۳۳۶۸۸,۶%
روسیه
۳,۵۲۰,۵۳۱۲۴,۷۱۵۶۴,۴۹۵۵۵۵۱,۸%۲,۹۰۹,۶۸۰۲۷,۶۳۶۸۲,۷%
بریتانیا/انگلستان/انگلستان
۳,۳۱۶,۰۱۹۵۵,۷۶۱۸۷,۲۹۵۱,۲۸۰۲,۶%۱,۵۰۳,۶۵۴۹۶,۶۸۷۴۵,۴%
فرانسه
۲,۸۷۲,۹۴۱۲۱,۲۷۱۶۹,۹۴۹۶۳۶۲,۴%۲۰۸,۰۷۱۱,۲۶۹۷,۲%
ترکیه
۲,۳۷۳,۱۱۵۸,۳۱۴۲۳,۶۶۴۱۶۹۱,۰%۲,۲۴۶,۰۴۷۹,۱۰۹۹۴,۷%
ایتالیا
۲,۳۵۲,۴۲۳۱۶,۱۴۴۸۱,۳۲۵۴۷۷۳,۵%۱,۷۱۳,۰۳۰۱۸,۹۷۹۷۲,۸%
اسپانیا
۲,۲۵۲,۱۶۴۴۰,۱۹۷۵۳,۳۱۴۲۳۵۲,۴%۱۹۶,۹۵۸۰۸,۸%
آلمان
۲,۰۲۳,۸۲۸۱۹,۸۱۷۴۶,۵۳۷۱,۰۴۵۲,۳%۱,۶۶۴,۱۷۶۱۹,۷۸۸۸۲,۲%
کلمبیا
۱,۸۷۰,۱۸۰۲۱,۰۷۹۴۷,۸۶۸۳۷۷۲,۶%۱,۶۹۸,۴۵۷۱۴,۶۲۲۹۰,۸%
آرژانتین
۱,۷۸۳,۰۴۷۱۲,۳۳۲۴۵,۲۲۷۱۰۲۲,۵%۱,۵۶۱,۹۶۳۱۲,۴۷۳۸۷,۶%
مکزیک
۱,۶۰۹,۷۳۵۲۱,۳۶۶۱۳۹,۰۲۲۱,۱۰۶۸,۶%۱,۱۹۹,۸۱۰۱۴,۱۸۹۷۴,۵%
لهستان
۱,۴۲۲,۳۲۰۷,۹۵۸۳۲,۸۴۴۳۸۸۲,۳%۱,۱۶۴,۶۵۰۸,۸۲۷۸۱,۹%
ایران
۱,۳۱۸,۲۹۵۶,۴۸۵۵۶,۶۲۱۸۳۴,۳%۱,۱۰۷,۰۱۱۵,۴۱۲۸۴,۰%
افریقای جنوبی
۱,۳۱۱,۶۸۶۱۴,۸۸۰۳۶,۴۶۷۶۱۵۲,۸%۱,۰۶۲,۶۹۰۱۲,۹۵۰۸۱,۰%
اوکراین
۱,۱۸۳,۹۶۳۸,۶۲۰۲۱,۴۷۹۱۷۹۱,۸%۸۷۷,۹۸۹۱۰,۶۱۹۷۴,۲%
پرو
۱,۰۵۶,۰۲۳۷,۳۶۱۳۸,۶۵۴۹۰۳,۷%۹۷۸,۰۷۲۱,۸۷۰۹۲,۶%
هلند
۹۰۱,۶۹۶۶,۰۰۹۱۲,۸۶۸۹۴۱,۴%۶,۴۴۸۰۰,۷%
اندونزی
۸۸۲,۴۱۸۱۲,۸۱۸۲۵,۴۸۴۲۳۸۲,۹%۷۱۸,۶۹۶۷,۴۹۱۸۱,۵%
جمهوری چک
۸۷۴,۶۰۵۸,۰۸۳۱۴,۰۲۹۱۷۳۱,۶%۷۱۷,۵۶۹۸,۷۲۷۸۲,۰%
کانادا
۷۰۰,۵۳۸۶,۸۸۰۱۷,۷۴۲۱۸۴۲,۵%۶۰۸,۳۲۲۸,۵۶۹۸۶,۸%
رومانی
۶۸۸,۲۷۰۳,۳۵۳۱۷,۰۹۸۶۳۲,۵%۶۱۸,۶۷۳۴,۱۲۸۸۹,۹%
بلژیک
۶۷۵,۰۸۹۴,۸۴۰۲۰,۳۵۲۵۸۳,۰%۴۶,۹۵۹۵۴۲۷,۰%
شیلی
۶۶۱,۱۸۰۴,۴۶۸۱۷,۳۶۹۷۵۲,۶%۶۱۷,۳۷۲۳,۱۰۵۹۳,۴%
عراق
۶۰۶,۹۹۱۸۰۵۱۲,۹۳۲۱۰۲,۱%۵۶۵,۸۸۹۱,۵۳۰۹۳,۲%
اسرائیل
۵۳۵,۰۴۹۵,۲۳۵۳,۹۱۰۴۰۰,۷%۴۵۳,۳۵۸۶,۰۵۰۸۴,۷%
پرتغال
۵۲۸,۴۶۹۱۰,۶۶۳۸,۵۴۳۱۵۹۱,۶%۳۹۴,۰۶۵۶,۴۵۸۷۴,۶%
بنگلادش
۵۲۶,۴۸۵۷۶۲۷,۸۶۲۱۳۱,۵%۴۷۱,۱۲۳۷۱۸۸۹,۵%
سوئد
۵۲۳,۴۸۶۴,۷۰۳۱۰,۳۲۳۱۳۸۲,۰%۴,۹۷۱۰۱,۰%
پاکستان
۵۱۶,۷۷۰۲,۴۳۲۱۰,۹۰۸۴۵۲,۱%۴۷۲,۰۹۹۲,۷۹۳۹۱,۴%
فیلیپین
۴۹۶,۶۴۶۲,۰۴۱۹,۸۷۶۱۳۷۲,۰%۴۵۹,۷۳۷۴۸۵۹۲,۶%
سوئیس
۴۹۵,۲۲۸۲,۳۹۶۸,۶۴۶۶۰۱,۸%۳۱۷,۶۰۰۰۶۴,۱%
مراکش
۴۵۷,۶۲۵۱,۲۹۱۷,۸۸۸۳۴۱,۷%۴۳۲,۵۷۶۱,۴۰۹۹۴,۵%
اتریش
۳۹۰,۷۸۸۱,۵۲۸۶,۹۸۷۶۶۱,۸%۳۶۵,۲۱۴۲,۲۸۳۹۳,۵%
صربستان
۳۶۹,۸۲۳۱,۷۵۱۳,۷۰۸۲۱۱,۰%۳۱,۵۳۶۰۸,۵%
عربستان سعودی
۳۶۴,۶۱۳۱۷۳۶,۳۱۳۳۱,۷%۳۵۶,۳۸۲۱۸۱۹۷,۷%
مجارستان
۳۴۹,۱۴۹۱,۵۱۳۱۱,۱۷۷۱۱۱۳,۲%۲۲۵,۰۲۱۴,۷۱۷۶۴,۵%
ژاپن
۳۱۷,۸۶۷۷,۱۳۳۴,۳۱۵۸۲۱,۴%۲۳۸,۴۶۷۴,۸۰۲۷۵,۰%
اردن
۳۱۲,۸۵۱۸۰۸۴,۱۲۱۱۴۱,۳%۲۹۵,۷۰۵۹۰۳۹۴,۵%
پاناما
۲۹۳,۵۹۲۲,۳۰۷۴,۶۸۹۳۸۱,۶%۲۳۴,۲۹۵۳,۵۹۳۷۹,۸%
نپال
۲۶۶,۸۱۶۲۷۰۱,۹۴۸۵۰,۷%۲۶۰,۵۶۷۳۹۰۹۷,۷%
امارات متحدهٔ عربی
۲۴۶,۳۷۶۰۷۳۳۰۰,۳%۲۱۸,۹۸۸۰۸۸,۹%
گرجستان
۲۴۵,۷۸۹۱,۱۷۷۲,۸۹۳۲۶۱,۲%۲۲۹,۱۹۶۸۳۷۹۳,۳%
لبنان
۲۴۳,۲۸۶۶,۱۵۴۱,۸۲۵۴۴۰,۸%۱۴۷,۷۴۶۰۶۰,۷%
اکوادور
۲۲۶,۸۶۶۸۶۴۱۴,۲۷۳۲۷۶,۳%۱۹۳,۵۸۱۰۸۵,۳%
جمهوری آذربایجان
۲۲۶,۵۴۹۳۴۹۲,۹۸۳۱۲۱,۳%۲۱۳,۷۷۳۴۹۴۹۴,۴%
کرواسی
۲۲۳,۸۱۲۷۱۵۴,۵۵۰۳۳۲,۰%۲۱۴,۶۰۹۱,۲۳۹۹۵,۹%
بلاروس
۲۲۱,۶۰۴۱,۹۴۱۱,۵۶۴۱۰۰,۷%۲۰۴,۵۰۰۲,۰۵۴۹۲,۳%
اسلواکی
۲۲۰,۷۰۷۲,۷۲۹۳,۳۶۲۱۰۲۱,۵%۱۶۳,۳۲۳۲,۹۲۲۷۴,۰%
قزاقستان
۲۱۳,۸۵۵۱,۰۴۳۲,۸۸۳۱۱,۴%۱۸۶,۸۵۹۷۰۰۸۷,۴%
بلغارستان
۲۱۱,۵۰۳۵۵۲۸,۴۵۷۶۱۴,۰%۱۵۶,۰۳۰۵,۶۶۰۷۳,۸%
جمهوری دومینیکن
۱۸۸,۹۶۹۱,۴۸۲۲,۴۳۲۴۱,۳%۱۴۰,۹۳۱۴۰۷۷۴,۶%
دانمارک
۱۸۷,۳۲۰۲,۱۶۱۱,۷۲۰۶۰۰,۹%۱۶۵,۱۶۶۳,۹۷۲۸۸,۲%
کاستاریکا
۱۸۴,۱۸۷۹۴۵۲,۴۱۶۱۵۱,۳%۱۴۱,۳۷۴۸۰۱۷۶,۸%
بولیوی
۱۸۳,۵۸۹۲,۵۷۳۹,۵۷۱۴۱۵,۲%۱۴۲,۲۷۹۵۴۳۷۷,۵%
تونس
۱۷۵,۰۶۵۴,۱۷۰۵,۵۲۸۵۰۳,۲%۱۲۵,۶۳۵۱,۰۲۵۷۱,۸%
ایرلند
۱۶۶,۵۴۸۳,۴۹۱۲,۵۳۶۴۸۱,۵%۲۳,۳۶۴۰۱۴,۰%
لیتوانی
۱۶۵,۵۶۰۱,۱۴۶۲,۳۷۶۳۰۱,۴%۱۰۰,۴۹۵۲,۹۸۴۶۰,۷%
ارمنستان
۱۶۳,۹۷۲۳۹۶۲,۹۷۴۱۱۱,۸%۱۵۲,۳۲۰۴۷۱۹۲,۹%
کویت
۱۵۶,۹۶۴۵۳۰۹۴۷۱۰,۶%۱۵۰,۳۲۹۲۶۸۹۵,۸%
مصر
۱۵۴,۶۲۰۸۷۹۸,۴۷۳۵۲۵,۵%۱۲۱,۷۹۲۷۲۰۷۸,۸%
مولداوی
۱۵۲,۲۶۳۵۷۶۳,۲۲۸۱۷۲,۱%۱۴۱,۹۷۵۹۹۲۹۳,۲%
Palestine
۱۵۱,۱۴۲۶۳۷۱,۶۸۷۲۲۱,۱%۱۳۷,۶۴۸۱,۴۰۱۹۱,۱%
مالزی
۱۵۱,۰۶۶۳,۲۱۱۵۸۶۸۰,۴%۱۱۵,۲۲۷۱,۹۳۹۷۶,۳%
یونان
۱۴۷,۸۶۰۵۷۷۵,۴۲۱۳۴۳,۷%۹۳,۷۶۴۰۶۳,۴%
گواتمالا
۱۴۷,۵۶۰۶۲۳۵,۱۷۷۲۶۳,۵%۱۳۳,۲۱۷۱۳۵۹۰,۳%
اسلوونی
۱۴۷,۰۱۶۱,۵۴۴۳,۱۲۱۲۸۲,۱%۱۲۰,۸۹۴۱,۷۴۵۸۲,۲%
قطر
۱۴۶,۸۸۵۱۹۶۲۴۶۰۰,۲%۱۴۳,۴۳۵۱۷۴۹۷,۷%
میانمار (برمه)
۱۳۳,۳۷۸۵۱۳۲,۹۲۶۱۴۲,۲%۱۱۶,۶۱۰۵۱۰۸۷,۴%
هندوراس
۱۳۱,۹۶۳۰۳,۳۳۵۰۲,۵%۵۹,۹۶۳۰۴۵,۴%
عمان
۱۳۱,۲۶۴۰۱,۵۰۹۰۱,۲%۱۲۳,۵۹۳۰۹۴,۲%
اتیوپی
۱۳۰,۳۲۶۴۰۴۲,۰۲۳۱۵۱,۶%۱۱۵,۴۲۸۶۷۹۸۸,۶%
پاراگوئه
۱۲۰,۷۸۹۱,۱۴۹۲,۴۷۹۱۳۲,۱%۹۵,۸۱۵۸۳۲۷۹,۳%
ونزوئلا
۱۱۸,۸۵۶۴۴۱۱,۰۹۵۵۰,۹%۱۱۲,۳۲۰۳۲۱۹۴,۵%
بوسنی و هرزگوین
۱۱۷,۰۱۱۰۴,۴۱۱۰۳,۸%۸۴,۶۵۰۰۷۲,۳%
لیبی
۱۰۸,۰۱۷۵۸۳۱,۶۵۱۶۱,۵%۸۵,۰۶۸۸۲۳۷۸,۸%
نیجریه
۱۰۷,۳۴۵۱,۸۶۷۱,۴۱۳۸۱,۳%۸۴,۵۳۵۷۰۵۷۸,۸%
الجزایر
۱۰۳,۳۸۱۲۵۴۲,۸۲۷۵۲,۷%۷۰,۱۸۸۱۹۶۶۷,۹%
کنیا
۹۸,۸۵۹۱۶۶۱,۷۲۶۳۱,۸%۸۲,۱۹۵۲۶۲۸۳,۱%
بحرین
۹۷,۰۲۰۲۰۸۳۵۷۱۰,۴%۹۳,۷۲۶۳۹۷۹۶,۶%
مقدونیه
۸۸,۳۸۹۴۰۳۲,۶۸۲۱۰۳,۰%۶۹,۴۷۶۳۳۹۷۸,۶%
چین
۹۱,۸۵۰۰۴,۷۴۲۰۵,۲%۸۶,۵۷۲۰۹۴,۳%
پورتوریکو
۸۵,۹۵۴۱,۱۳۸۱,۶۹۲۱۳۲,۰%۸۵۰۰۱,۰%
قرقیزستان
۸۲,۹۸۶۲۶۳۱,۴۹۸۰۱,۸%۷۸,۸۶۶۳۰۳۹۵,۰%
ازبکستان
۷۷,۸۴۵۶۸۶۱۹۱۰,۸%۷۶,۳۳۵۵۹۹۸,۱%
کرهٔ جنوبی
۷۱,۸۲۰۵۷۹۱,۲۳۶۱۹۱,۷%۵۷,۵۵۴۱,۰۱۸۸۰,۱%
لوکزامبورگ
۶۷,۷۸۸۱۷۳۵۴۹۴۰,۸%۴۵,۶۵۴۲۰۵۶۷,۴%
آلبانی
۶۶,۶۳۵۶۴۱۱,۲۶۵۴۱,۹%۳۹,۶۲۵۳۷۹۵۹,۵%
سنگاپور
۵۹,۰۵۹۳۰۲۹۰۰,۱%۵۸,۷۷۱۱۴۹۹,۵%
نروژ
۵۸,۲۰۲۴۶۶۵۱۷۶۰,۹%۴۶,۶۱۱۰۸۰,۱%
غنا
۵۶,۹۸۱۰۳۴۱۰۰,۶%۵۵,۲۳۶۰۹۶,۹%
Kosovo
۵۵,۱۳۵۲۹۶۱,۳۹۹۷۲,۵%۴۸,۵۷۴۵۲۶۸۸,۱%
مونته‌نگرو
۵۴,۷۳۰۴۱۴۷۴۱۱۱,۴%۴۴,۳۸۸۴۴۸۸۱,۱%
لتونی
۵۴,۰۶۶۱,۰۸۴۹۳۵۱۵۱,۷%۴۰,۹۷۱۲,۵۵۴۷۵,۸%
افغانستان
۵۳,۹۳۸۱۰۷۲,۳۳۶۱۲۴,۳%۴۵,۴۳۴۱۳۶۸۴,۲%
سری‌لانکا
۵۱,۵۹۴۶۹۵۲۵۵۴۰,۵%۴۴,۲۵۹۵۱۲۸۵,۸%
السالوادور
۵۰,۱۵۷۰۱,۴۶۹۱۰۲,۹%۴۴,۳۰۴۰۸۸,۳%
فنلاند
۳۹,۹۱۱۳۱۸۶۱۸۲۱,۶%۳۱,۰۰۰۰۷۷,۷%
اوگاندا
۳۸,۰۸۵۰۳۰۴۰۰,۸%۱۳,۰۸۳۰۳۴,۴%
استونی
۳۶,۰۹۶۴۷۵۳۱۶۵۰,۹%۲۵,۵۵۳۵۲۱۷۰,۸%
زامبیا
۳۴,۲۷۸۱,۴۷۸۵۲۷۱۳۱,۵%۲۴,۱۰۵۱,۶۰۱۷۰,۳%
اروگوئه
۳۰,۹۴۶۹۵۷۲۹۱۱۱۰,۹%۲۲,۴۲۳۷۳۸۷۲,۵%
نامیبیا
۲۹,۸۸۹۳۱۹۲۸۰۵۰,۹%۲۶,۲۵۴۴۰۹۸۷,۸%
استرالیا
۲۸,۶۸۹۲۳۹۱۱۰۳,۲%۲۵,۸۹۲۱۲۹۰,۳%
قبرس
۲۸,۶۰۹۴۸۵۱۶۶۳۰,۶%۲,۰۵۷۰۷,۲%
کامرون
۲۷,۳۳۶۰۴۵۱۰۱,۷%۲۴,۸۹۲۰۹۱,۱%
زیمبابوه
۲۶,۱۰۹۷۴۱۶۶۶۳۰۲,۶%۱۵,۴۱۴۷۰۰۵۹,۰%
سودان
۲۵,۷۳۰۰۱,۵۷۶۰۶,۱%۱۵,۲۴۰۰۵۹,۲%
موزامبیک
۲۵,۰۰۴۷۳۵۲۱۶۵۰,۹%۱۸,۳۷۱۱۹۷۳,۵%
ساحل عاج
۲۴,۸۵۶۲۷۸۱۴۱۱۰,۶%۲۳,۱۰۴۲۴۸۹۳,۰%
سنگال
۲۲,۳۹۶۲۱۸۵۰۶۱۰۲,۳%۱۸,۹۰۸۱۵۲۸۴,۴%
جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰,۵۵۶۷۷۶۲۸۲۳,۱%۱۴,۷۷۴۴۷۱,۹%
آنگولا
۱۸,۶۷۹۶۶۴۲۸۳۲,۳%۱۶,۱۲۰۱۱۲۸۶,۳%
ماداگاسکار
۱۸,۰۰۱۰۲۶۷۰۱,۵%۱۷,۴۴۷۰۹۶,۹%
پلی‌نزی فرانسه
۱۷,۶۳۵۴۵۱۲۶۰۰,۷%۴,۸۴۲۰۲۷,۵%
بوتسوانا
۱۷,۳۶۵۰۷۱۰۰,۴%۱۳,۵۱۹۰۷۷,۹%
کوبا
۱۷,۰۹۶۵۴۷۱۶۲۲۱,۰%۱۲,۹۴۲۲۴۳۷۵,۷%
موریتانی
۱۵,۹۶۳۷۰۴۰۰۴۲,۵%۱۴,۳۱۸۹۶۸۹,۷%
مالت
۱۵,۲۷۲۱۹۳۲۳۶۱۱,۶%۱۲,۳۹۳۱۴۳۸۱,۲%
گویان فرانسه
۱۴,۶۵۴۰۷۴۰۰,۵%۹,۹۹۵۰۶۸,۲%
مالدیو
۱۴,۳۷۵۵۰۴۹۰۰,۳%۱۳,۴۷۴۱۱۹۳,۷%
گینه
۱۴,۰۶۵۱۴۸۱۰۰,۶%۱۳,۳۱۸۱۷۹۴,۷%
جامائیکا
۱۳,۹۹۲۷۷۳۲۳۱۲,۳%۱۱,۶۳۰۳۸۸۳,۱%
تاجیکستان
۱۳,۳۰۸۰۹۰۰۰,۷%۱۳,۲۱۸۰۹۹,۳%
سوریه
۱۲,۸۵۰۹۰۸۱۷۸۶,۴%۶,۴۰۵۷۶۴۹,۸%
کیپ‌ورد
۱۲,۷۷۶۱۱۲۱۱۸۳۰,۹%۱۲,۰۵۴۶۵۹۴,۴%
سوازیلند
۱۲,۵۳۲۲۰۵۳۴۳۸۲,۷%۸,۰۷۶۰۶۴,۴%
بلیز
۱۱,۵۲۹۷۳۲۸۱۱۲,۴%۱۰,۶۵۰۹۹۲,۴%
تایلند
۱۱,۴۵۰۰۶۹۰۰,۶%۸,۲۸۸۰۷۲,۴%
مالاوی
۱۱,۲۲۳۱,۲۳۲۲۹۱۱۶۲,۶%۵,۹۷۴۱۰۸۵۳,۲%
هائیتی
۱۰,۶۳۵۰۲۳۸۰۲,۲%۸,۹۰۳۰۸۳,۷%
رواندا
۱۰,۵۷۳۲۵۷۱۳۸۵۱,۳%۷,۰۲۸۵۴۶۶,۵%
گابن
۹,۸۹۹۸۰۶۶۰۰,۷%۹,۶۵۸۶۱۹۷,۶%
هنگ‌کنگ
۹,۴۵۳۳۸۱۶۱۰۱,۷%۸,۶۸۴۵۳۹۱,۹%
رئونیون
۹,۴۴۶۴۰۴۵۳۰,۵%۹,۰۵۳۲۲۳۹۵,۸%
Andorra
۸,۹۴۶۷۸۸۸۰۱,۰%۸,۱۱۶۲۵۹۰,۷%
گوادلوپ
۸,۸۸۶۰۱۵۶۰۱,۸%۲,۲۴۲۰۲۵,۲%
بورکینافاسو
۸,۸۸۲۷۳۹۷۰۱,۱%۷,۰۲۷۱۵۰۷۹,۱%
باهاما
۸,۰۲۱۱۰۱۷۵۰۲,۲%۶,۵۰۷۱۵۶۸۱,۱%
مالی
۷,۸۰۰۴۱۳۰۸۳۴,۰%۵,۴۷۸۶۴۷۰,۲%
جمهوری کنگو
۷,۷۰۹۵۴۹۱۱۴۰۱,۵%۵,۸۴۶۰۷۵,۸%
گوام
۷,۴۷۴۱۷۱۲۵۱۱,۷%۱۲۸۰۱,۷%
سورینام
۷,۴۰۹۱۰۹۱۳۹۰۱,۹%۶,۶۲۱۷۸۸۹,۴%
ترینیداد و توباگو
۷,۳۴۳۲۳۱۳۰۰۱,۸%۶,۹۱۳۱۷۹۴,۱%
گویان
۶,۸۰۵۶۰۱۷۰۰۲,۵%۶,۰۸۳۱۵۸۹,۴%
مایوت
۶,۶۱۱۳۵۶۵۸۲۰,۹%۲,۹۶۴۰۴۴,۸%
لسوتو
۶,۳۷۱۱۵۹۳۴۱,۵%۱,۶۳۵۱۴۲۵,۷%
آروبا
۶,۳۵۰۵۴۵۲۰۰,۸%۵,۷۵۷۹۵۹۰,۷%
مارتینیک
۶,۲۶۳۰۴۴۰۰,۷%۹۸۰۱,۶%
نیکاراگوئه
۶,۱۵۲۰۱۶۷۰۲,۷%۴,۲۲۵۰۶۸,۷%
ایسلند
۵,۹۵۶۸۲۹۰۰,۵%۵,۷۶۷۱۸۹۶,۸%
جیبوتی
۵,۹۰۳۳۶۱۰۱,۰%۵,۸۱۶۳۹۸,۵%
گینهٔ استوایی
۵,۳۱۶۰۸۶۰۱,۶%۵,۱۶۹۰۹۷,۲%
جمهوری افریقای مرکزی
۴,۹۷۳۰۶۳۰۱,۳%۴,۸۸۵۰۹۸,۲%
سومالی
۴,۷۴۴۰۱۳۰۰۲,۷%۳,۶۶۶۰۷۷,۳%
کوراسائو
۴,۵۰۵۷۱۹۰۰,۴%۴,۲۵۳۴۵۹۴,۴%
توگو
۴,۲۲۰۵۵۷۳۰۱,۷%۳,۷۳۱۲۷۸۸,۴%
نیجر
۴,۱۰۵۴۷۱۳۸۱۳,۴%۲,۸۶۲۱۱۲۶۹,۷%
گامبیا
۳,۸۹۷۴۱۲۷۱۳,۳%۳,۶۸۹۰۹۴,۷%
سودان جنوبی
۳,۶۷۰۰۶۳۰۱,۷%۳,۱۸۱۰۸۶,۷%
جبل‌الطارق
۳,۵۷۵۶۶۳۰۵۰,۸%۲,۴۳۲۸۹۶۸,۰%
بنین
۳,۴۱۳۰۴۶۰۱,۴%۳,۲۴۵۲۳۹۵,۱%
سیرالئون
۲,۹۵۹۲۶۷۷۰۲,۶%۲,۰۲۵۰۶۸,۴%
چاد
۲,۸۰۷۳۴۱۱۱۱۴,۰%۲,۰۸۰۷۷۴,۱%
San Marino
۲,۷۶۷۳۰۶۵۰۲,۴%۲,۴۳۰۴۹۸۷,۸%
گینهٔ بیسائو
۲,۴۷۸۰۴۵۰۱,۸%۲,۴۰۰۰۹۶,۹%
یمن
۲,۴۳۶۰۶۶۰۰۲۷,۱%۱,۵۸۰۰۶۴,۹%
Liechtenstein
۲,۳۷۸۳۴۹۰۲,۱%۲,۲۶۴۳۰۹۵,۲%
نیوزیلند
۲,۲۴۶۰۲۵۰۱,۱%۲,۱۴۵۰۹۵,۵%
لیبریا
۱,۸۸۲۴۸۴۰۴,۵%۱,۷۰۱۰۹۰,۴%
اریتره
۱,۸۷۷۷۲۶۰۰,۳%۱,۰۷۳۵۹۵۷,۲%
سنت مارتن
۱,۶۴۱۱۲۲۷۰۱,۷%۱,۴۹۱۱۳۹۰,۹%
ویتنام
۱,۵۳۶۵۳۵۰۲,۳%۱,۳۸۰۱۱۸۹,۸%
مغولستان
۱,۵۱۲۲۱۲۰۰,۱%۹۰۹۰۶۰,۱%
کومورو
۱,۴۶۹۶۶۳۸۰۲,۶%۱,۰۲۸۱۸۷۰,۰%
موناکو
۱,۱۶۹۲۴۷۰۰,۶%۹۶۲۱۵۸۲,۳%
بوروندی
۱,۱۵۰۴۷۲۰۰,۲%۷۷۳۰۶۷,۲%
سائوتومه و پرینسیپ
۱,۱۲۵۶۱۷۰۱,۵%۹۹۳۳۸۸,۳%
سنت مارتین
۱,۰۷۶۰۱۲۰۱,۱%۸۵۵۰۷۹,۵%
جزایر تورکس و کایکوس
۱,۰۶۲۳۲۶۰۰,۶%۸۶۲۱۵۸۱,۲%
باربادوس
۱,۰۳۶۰۷۰۰,۷%۴۹۳۰۴۷,۶%
تایوان
۸۴۳۱۷۰۰,۸%۷۴۱۱۰۸۷,۹%
بوتان
۸۳۷۳۱۰۰,۱%۵۳۳۰۶۳,۷%
پاپوا گینهٔ نو
۸۳۴۰۹۰۱,۱%۷۵۵۰۹۰,۵%
Diamond Princess
۷۶۱۰۱۴۰۱,۸%۶۹۹۰۹۱,۹%
برمودا
۶۶۷۳۱۲۰۱,۸%۵۷۱۵۸۵,۶%
سیشل
۶۵۶۲۹۵۰۰,۸%۴۶۰۱۰۰۷۰,۱%
جزایر فارو
۶۴۸۱۱۰۰,۲%۶۲۶۳۹۶,۶%
سنت لوسیا
۵۷۶۳۳۶۰۱,۰%۳۲۹۸۵۷,۱%
موریس
۵۴۷۰۱۰۰۱,۸%۵۱۶۰۹۴,۳%
تانزانیا
۵۰۹۰۲۱۰۴,۱%۱۸۳۰۳۶,۰%
سنت وینسنت و گرنادین
۴۵۰۱۱۰۱۱۰,۲%۱۱۰۴۲۴,۴%
کامبوج
۴۳۶۱۰۰۰۰,۰%۳۸۲۱۸۷,۶%
جزیرهٔ من
۴۱۸۱۲۵۰۶,۰%۴۵۱۰۱۰۷,۹%
جزایر کِیمن
۳۷۴۶۲۰۰,۵%۳۲۸۲۸۷,۷%
سن بارتلمی
۲۵۱۰۱۰۰,۴%۱۷۲۰۶۸,۵%
جزایر کارائیب هلند
۲۴۹۰۳۰۱,۲%۱۸۱۰۷۲,۷%
آنتیگوا و باربودا
۱۸۴۰۶۰۳,۳%۱۵۶۰۸۴,۸%
برونئی
۱۷۴۰۳۰۱,۷%۱۶۸۰۹۶,۶%
گرنادا
۱۳۹۷۱۰۰,۷%۱۲۹۶۹۲,۸%
جزایر ماریانای شمالی
۱۲۸۰۲۰۱,۶%۱۲۰۹,۴%
دومینیکا
۱۰۹۰۰۰۰,۰%۱۰۱۰۹۲,۷%
فیجی
۵۳۰۲۰۳,۸%۴۷۰۸۸,۷%
تیمورشرقی
۵۱۰۰۰۰,۰%۴۵۰۸۸,۲%
ماکائو
۴۶۰۰۰۰,۰%۴۶۰۱۰۰,۰%
کالدونیای جدید
۴۱۱۰۰۰,۰%۴۰۰۹۷,۶%
لائوس
۴۱۰۰۰۰,۰%۴۱۰۱۰۰,۰%
سنت کیتس و نویس
۳۴۰۰۰۰,۰%۳۲۱۹۴,۱%
Falkland Islands
۳۲۰۰۰۰,۰%۲۷۰۸۴,۴%
گرینلند
۳۰۰۰۰۰,۰%۲۹۰۹۶,۷%
Vatican City
۲۷۰۰۰۰,۰%۱۵۰۵۵,۶%
جزایر سلیمان
۱۷۰۰۰۰,۰%۱۰۰۵۸,۸%
سن پیر و میکلن
۱۶۰۰۰۰,۰%۱۶۰۱۰۰,۰%
آنگویلا
۱۵۰۰۰۰,۰%۱۳۰۸۶,۷%
Montserrat
۱۳۰۱۰۷,۷%۱۲۰۹۲,۳%
Western Sahara
۱۰۰۱۰۱۰,۰%۸۰۸۰,۰%
جزایر مارشال
۴۰۰۰۰,۰%۴۰۱۰۰,۰%
ساموآ
۲۰۰۰۰,۰%۲۰۱۰۰,۰%
وانواتو
۱۰۰۰۰,۰%۱۰۱۰۰,۰%

[/td_block_text_with_title]

[/tdc_zone]