کرونا

[tdc_zone type=”tdc_content”]

[td_block_text_with_title]

ایران
۲,۰۲۹,۴۱۲
تایید شده
۶۴,۰۳۹
فوت شده
۱,۶۹۳,۰۰۵
بهبودیافته

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

جهان
۱۳۵,۳۹۹,۴۴۸
تایید شده
۲,۹۳۱,۰۷۳
فوت شده
۱۰۸,۹۵۹,۳۰۸
بهبودیافته
۲۳,۵۰۹,۰۶۷
اکنون مبتلا

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

ایالات متحده
۳۱,۸۰۲,۷۷۲
تایید شده
۵۷۴,۸۴۰
فوت شده
۲۴,۳۴۶,۷۶۶
بهبودیافته

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

چین
۹۰,۴۰۰
تایید شده
۴,۶۳۶
فوت شده
۸۵,۴۸۱
بهبودیافته

 

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title]

منطقهتایید شدهتایید شده (در ۲۴ ساعت)فوت شدهفوت شده (در ۲۴ ساعت)فوت شده (%)بهبودیافتهبهبودیافته (در ۲۴ ساعت)بهبودیافته (%)
ایالات متحده
۳۱,۸۰۲,۷۷۲۰۵۷۴,۸۴۰۰۱,۸%۲۴,۳۴۶,۷۶۶۰۷۶,۶%
برزیل
۱۳,۳۷۵,۴۱۴۰۳۴۸,۹۳۴۰۲,۶%۱۱,۷۹۱,۸۸۵۰۸۸,۲%
هند
۱۳,۲۰۵,۹۲۶۳,۱۴۳۱۶۸,۴۶۷۰۱,۳%۱۱,۹۹۰,۸۵۹۲,۹۱۹۹۰,۸%
فرانسه
۴,۹۸۰,۵۰۱۰۹۸,۳۹۵۰۲,۰%۳۰۳,۶۳۹۰۶,۱%
روسیه
۴,۶۳۲,۶۸۸۸,۷۰۴۱۰۲,۶۴۹۴۰۲۲,۲%۴,۲۵۸,۲۷۹۹,۵۷۹۹۱,۹%
بریتانیا/انگلستان/انگلستان
۴,۳۶۵,۴۶۱۰۱۲۷,۰۴۰۰۲,۹%۳,۹۵۷,۳۱۷۰۹۰,۷%
ترکیه
۳,۷۴۵,۶۵۷۰۳۳,۴۵۴۰۰,۹%۳,۲۶۸,۶۷۸۰۸۷,۳%
ایتالیا
۳,۷۳۶,۵۲۶۰۱۱۳,۵۷۹۰۳,۰%۳,۰۸۶,۵۸۶۰۸۲,۶%
اسپانیا
۳,۳۴۷,۵۱۲۰۷۶,۳۲۸۰۲,۳%۳,۰۹۵,۹۲۲۰۹۲,۵%
آلمان
۲,۹۷۴,۱۱۰۰۷۸,۶۸۹۰۲,۷%۲,۶۶۱,۵۰۰۱۳,۹۰۰۸۹,۵%
لهستان
۲,۵۵۲,۸۹۸۲۴,۸۵۶۵۸,۱۷۶۷۴۹۲,۳%۲,۱۴۳,۰۶۵۳۵,۲۸۹۸۴,۰%
کلمبیا
۲,۵۰۴,۲۰۶۰۶۵,۲۸۳۰۲,۶%۲,۳۶۵,۵۶۶۰۹۴,۵%
آرژانتین
۲,۴۹۷,۸۸۱۰۵۷,۳۵۰۰۲,۳%۲,۲۰۳,۹۲۶۰۸۸,۲%
مکزیک
۲,۲۷۲,۰۶۴۵,۰۴۵۲۰۷,۰۲۰۸۷۴۹,۱%۱,۸۰۴,۹۱۳۲,۸۸۰۷۹,۴%
ایران
۲,۰۲۹,۴۱۲۰۶۴,۰۳۹۰۳,۲%۱,۶۹۳,۰۰۵۰۸۳,۴%
اوکراین
۱,۸۴۱,۱۳۷۱۷,۴۶۳۳۶,۷۷۹۳۹۸۲,۰%۱,۴۰۵,۸۲۶۱۰,۷۲۲۷۶,۴%
پرو
۱,۶۲۸,۵۱۹۰۵۴,۲۸۵۰۳,۳%۱,۵۴۷,۸۰۷۰۹۵,۰%
جمهوری چک
۱,۵۷۷,۹۷۲۴,۷۹۱۲۷,۷۳۴۵۲۱,۸%۱,۴۴۸,۸۴۳۳۸۰۹۱,۸%
اندونزی
۱,۵۵۸,۱۴۵۰۴۲,۳۴۸۰۲,۷%۱,۴۰۵,۶۵۹۰۹۰,۲%
افریقای جنوبی
۱,۵۵۶,۲۴۲۰۵۳,۲۲۶۰۳,۴%۱,۴۸۱,۶۳۷۰۹۵,۲%
هلند
۱,۳۳۴,۷۷۱۰۱۶,۷۳۱۰۱,۳%۰۰۰,۰%
شیلی
۱,۰۶۰,۴۲۱۰۲۴,۱۰۸۰۲,۳%۹۹۱,۶۷۶۰۹۳,۵%
کانادا
۱,۰۴۵,۲۷۸۰۲۳,۲۵۱۰۲,۲%۹۵۴,۰۱۷۰۹۱,۳%
رومانی
۹۹۸,۵۵۵۰۲۴,۸۶۷۰۲,۵%۸۹۶,۵۷۳۰۸۹,۸%
بلژیک
۹۱۷,۹۱۷۴,۸۶۰۲۳,۳۹۰۴۲۲,۶%۵۹,۱۶۵۲۶۳۶,۵%
عراق
۹۱۱,۳۷۶۰۱۴,۶۴۱۰۱,۶%۸۰۴,۷۷۲۰۸۸,۳%
سوئد
۸۵۷,۴۰۱۰۱۳,۶۲۱۰۱,۶%۰۰۰,۰%
فیلیپین
۸۵۳,۲۰۹۱۲,۶۷۴۱۴,۷۴۴۲۲۵۱,۷%۶۴۸,۲۲۰۵۹۳۷۶,۰%
اسرائیل
۸۳۵,۶۷۴۰۶,۲۸۰۰۰,۸%۸۲۵,۱۹۵۰۹۸,۸%
پرتغال
۸۲۶,۳۲۷۰۱۶,۹۰۴۰۲,۱%۷۸۳,۵۲۳۰۹۴,۸%
پاکستان
۷۱۵,۹۶۸۵,۱۳۹۱۵,۳۲۹۱۰۰۲,۱%۶۲۷,۵۶۱۱,۷۷۲۸۷,۷%
مجارستان
۷۱۳,۸۶۸۸,۰۵۳۲۳,۲۱۱۲۴۵۳,۳%۴۲۳,۳۶۶۳,۰۹۱۵۹,۳%
بنگلادش
۶۷۳,۵۹۴۰۹,۵۸۴۰۱,۴%۵۶۸,۵۴۱۰۸۴,۴%
اردن
۶۵۹,۲۵۰۰۷,۶۴۶۰۱,۲%۵۸۱,۱۷۰۰۸۸,۲%
صربستان
۶۳۶,۴۱۸۰۵,۶۵۹۰۰,۹%۵۴۵,۵۰۸۰۸۵,۷%
سوئیس
۶۱۷,۵۴۳۰۱۰,۴۵۰۰۱,۷%۵۵۷,۵۶۶۰۹۰,۳%
اتریش
۵۷۱,۶۱۶۰۹,۶۲۴۰۱,۷%۵۲۹,۱۹۱۰۹۲,۶%
مراکش
۵۰۰,۹۴۸۰۸,۸۸۵۰۱,۸%۴۸۷,۴۱۴۰۹۷,۳%
ژاپن
۴۹۶,۲۰۶۰۹,۳۳۴۰۱,۹%۴۵۸,۸۴۰۰۹۲,۵%
لبنان
۴۹۱,۹۲۸۰۶,۵۹۲۰۱,۳%۳۹۸,۶۹۹۰۸۱,۱%
امارات متحدهٔ عربی
۴۸۰,۰۰۶۰۱,۵۲۶۰۰,۳%۴۶۴,۹۷۱۰۹۶,۹%
عربستان سعودی
۳۹۶,۷۵۸۰۶,۷۳۷۰۱,۷%۳۸۲,۱۹۸۰۹۶,۳%
اسلواکی
۳۷۰,۴۷۳۱,۰۸۰۱۰,۴۸۷۷۶۲,۸%۲۵۵,۳۰۰۰۶۸,۹%
بلغارستان
۳۷۰,۱۷۹۰۱۴,۳۰۸۰۳,۹%۲۸۴,۸۶۹۰۷۷,۰%
پاناما
۳۵۸,۰۹۸۰۶,۱۵۶۰۱,۷%۳۴۷,۴۸۳۰۹۷,۰%
مالزی
۳۵۷,۶۰۷۰۱,۳۱۳۰۰,۴%۳۴۱,۴۸۹۰۹۵,۵%
اکوادور
۳۴۲,۶۷۸۰۱۷,۱۵۸۰۵,۰%۲۹۰,۳۱۴۰۸۴,۷%
بلاروس
۳۳۳,۴۳۰۰۲,۳۳۴۰۰,۷%۳۲۳,۷۴۸۰۹۷,۱%
یونان
۲۹۰,۹۶۴۰۸,۷۵۸۰۳,۰%۲۴۵,۳۵۱۰۸۴,۳%
کرواسی
۲۸۸,۳۶۴۰۶,۲۳۵۰۲,۲%۲۶۸,۹۲۹۰۹۳,۳%
گرجستان
۲۸۷,۶۸۹۵۰۶۳,۸۶۹۱۱۱,۳%۲۷۶,۷۱۱۲۸۵۹۶,۲%
جمهوری آذربایجان
۲۸۱,۳۸۷۰۳,۸۴۶۰۱,۴%۲۴۷,۴۵۹۰۸۷,۹%
بولیوی
۲۸۰,۶۴۹۱,۴۴۲۱۲,۴۲۸۱۶۴,۴%۲۳۰,۰۲۱۹۸۵۸۲,۰%
نپال
۲۷۹,۳۸۸۰۳,۰۳۸۰۱,۱%۲۷۳,۷۳۵۰۹۸,۰%
تونس
۲۶۸,۸۳۷۰۹,۱۷۹۰۳,۴%۲۲۳,۳۹۱۰۸۳,۱%
قزاقستان
۲۶۶,۶۷۷۲,۷۳۴۳,۲۰۲۱۲۱,۲%۲۳۲,۸۳۵۱,۵۱۱۸۷,۳%
Palestine
۲۶۴,۳۹۵۰۲,۸۱۲۰۱,۱%۲۲۹,۸۷۶۰۸۶,۹%
جمهوری دومینیکن
۲۵۶,۵۶۳۰۳,۳۸۲۰۱,۳%۲۱۵,۷۲۶۰۸۴,۱%
کویت
۲۴۴,۳۲۵۰۱,۳۹۳۰۰,۶%۲۲۸,۶۲۷۰۹۳,۶%
ایرلند
۲۴۰,۱۹۲۰۴,۷۶۹۰۲,۰%۲۳,۳۶۴۰۹,۷%
مولداوی
۲۴۰,۰۵۶۰۵,۳۳۹۰۲,۲%۲۲۰,۸۸۱۰۹۲,۰%
دانمارک
۲۳۶,۳۴۶۰۲,۴۳۶۰۱,۰%۲۲۵,۲۵۵۰۹۵,۳%
پاراگوئه
۲۳۲,۱۴۲۰۴,۶۹۸۰۲,۰%۱۸۹,۹۷۱۰۸۱,۸%
اسلوونی
۲۲۵,۹۵۰۱,۲۵۰۴,۱۱۲۱۲۱,۸%۲۰۷,۹۲۷۱,۲۴۰۹۲,۰%
اتیوپی
۲۲۵,۵۱۶۰۳,۱۱۱۰۱,۴%۱۶۷,۹۴۵۰۷۴,۵%
لیتوانی
۲۲۵,۳۰۸۹۹۵۳,۶۷۱۹۱,۶%۲۰۵,۷۶۸۱,۴۲۸۹۱,۳%
کاستاریکا
۲۲۲,۵۴۴۰۳,۰۱۸۰۱,۴%۱۹۴,۷۶۰۰۸۷,۵%
مصر
۲۰۸,۸۷۶۰۱۲,۳۶۲۰۵,۹%۱۵۸,۴۵۴۰۷۵,۹%
ارمنستان
۲۰۲,۱۶۷۱,۰۰۹۳,۷۲۰۲۳۱,۸%۱۸۱,۱۸۰۱,۰۲۰۸۹,۶%
گواتمالا
۲۰۱,۲۹۵۰۶,۹۷۷۰۳,۵%۱۸۳,۹۱۷۰۹۱,۴%
هندوراس
۱۹۴,۵۴۸۷۶۵۴,۷۶۶۵۱۲,۵%۷۵,۲۳۳۴۷۴۳۸,۷%
قطر
۱۸۸,۱۰۰۰۳۲۴۰۰,۲%۱۶۸,۵۳۴۰۸۹,۶%
بوسنی و هرزگوین
۱۸۱,۹۲۷۰۷,۲۹۸۰۴,۰%۱۳۹,۴۱۹۰۷۶,۶%
ونزوئلا
۱۷۲,۴۶۱۰۱,۷۳۹۰۱,۰%۱۵۵,۶۶۲۰۹۰,۳%
عمان
۱۶۸,۰۰۵۰۱,۷۴۷۰۱,۰%۱۴۹,۹۶۹۰۸۹,۳%
لیبی
۱۶۶,۸۸۸۰۲,۸۰۷۰۱,۷%۱۵۲,۳۲۸۰۹۱,۳%
نیجریه
۱۶۳,۶۵۲۰۲,۰۵۹۰۱,۳%۱۵۴,۰۷۳۰۹۴,۲%
بحرین
۱۵۴,۲۸۰۰۵۵۰۰۰,۴%۱۴۲,۷۴۱۰۹۲,۵%
کنیا
۱۴۴,۱۵۴۰۲,۳۰۹۰۱,۶%۹۸,۱۸۳۰۶۸,۱%
میانمار (برمه)
۱۴۲,۵۷۲۱۴۳,۲۰۶۰۲,۳%۱۳۱,۸۴۶۱۹۲,۵%
مقدونیه
۱۴۰,۰۶۵۰۴,۱۵۰۰۳,۰%۱۱۳,۴۳۰۰۸۱,۰%
اروگوئه
۱۳۷,۹۴۶۰۱,۳۶۳۰۱,۰%۱۰۴,۲۴۱۰۷۵,۶%
آلبانی
۱۲۷,۷۹۵۰۲,۳۰۴۰۱,۸%۹۶,۶۷۲۰۷۵,۷%
الجزایر
۱۱۸,۲۵۱۰۳,۱۲۳۰۲,۶%۸۲,۳۹۲۰۶۹,۷%
استونی
۱۱۳,۷۳۶۶۳۹۱,۰۲۰۱۴۰,۹%۹۴,۲۰۶۱,۳۴۴۸۲,۸%
کرهٔ جنوبی
۱۰۸,۹۴۵۶۷۶۱,۷۶۵۱۱,۶%۹۹,۳۰۱۵۱۵۹۱,۲%
لتونی
۱۰۶,۵۷۴۰۱,۹۸۱۰۱,۹%۹۸,۲۴۷۰۹۲,۲%
نروژ
۱۰۲,۷۱۹۰۶۸۴۰۰,۷%۸۸,۹۵۲۰۸۶,۶%
سری‌لانکا
۹۴,۵۶۴۰۵۹۳۰۰,۶%۹۱,۲۷۲۰۹۶,۵%
مونته‌نگرو
۹۳,۸۰۳۰۱,۳۵۴۰۱,۴%۸۷,۷۶۸۰۹۳,۶%
غنا
۹۱,۱۰۹۰۷۵۲۰۰,۸%۸۸,۹۷۱۰۹۷,۷%
چین
۹۰,۴۰۰۱۴۴,۶۳۶۰۵,۱%۸۵,۴۸۱۱۰۹۴,۶%
قرقیزستان
۹۰,۰۱۹۲۰۸۱,۵۱۹۳۱,۷%۸۵,۸۲۴۱۰۵۹۵,۳%
زامبیا
۸۹,۷۸۳۰۱,۲۲۶۰۱,۴%۸۵,۵۵۹۰۹۵,۳%
ازبکستان
۸۴,۷۲۴۱۹۵۶۳۴۰۰,۸%۸۲,۵۸۶۱۷۱۹۷,۵%
کوبا
۸۴,۵۳۲۰۴۴۸۰۰,۵%۷۸,۹۱۶۰۹۳,۴%
فنلاند
۸۱,۷۰۷۴۴۶۸۶۸۰۱,۱%۴۶,۰۰۰۰۵۶,۳%
موزامبیک
۶۸,۵۰۶۰۷۸۹۰۱,۲%۵۸,۳۳۶۰۸۵,۲%
السالوادور
۶۵,۴۹۱۰۲,۰۴۸۴۳,۱%۶۲,۳۴۰۰۹۵,۲%
لوکزامبورگ
۶۳,۴۶۷۰۷۶۳۰۱,۲%۵۸,۸۷۴۰۹۲,۸%
کامرون
۶۱,۷۳۱۰۹۱۹۰۱,۵%۵۶,۹۲۶۰۹۲,۲%
سنگاپور
۶۰,۶۳۳۳۲۳۰۰۰,۱%۶۰,۳۰۴۰۹۹,۵%
افغانستان
۵۷,۱۶۰۱۶۲,۵۲۱۰۴,۴%۵۱,۹۶۲۱۹۰,۹%
قبرس
۵۰,۵۸۹۰۲۶۸۰۰,۵%۳۶,۸۷۲۰۷۲,۹%
نامیبیا
۴۵,۱۹۳۰۵۵۹۰۱,۲%۴۳,۴۸۳۰۹۶,۲%
ساحل عاج
۴۵,۰۸۹۰۲۶۰۰۰,۶%۴۴,۱۹۷۰۹۸,۰%
بوتسوانا
۴۲,۶۷۴۰۶۳۶۰۱,۵%۳۸,۲۰۳۰۸۹,۵%
جامائیکا
۴۱,۸۴۳۰۶۶۱۰۱,۶%۱۸,۶۹۰۰۴۴,۷%
اوگاندا
۴۱,۱۱۳۲۷۳۳۷۰۰,۸%۴۰,۶۸۵۰۹۹,۰%
سنگال
۳۹,۳۰۷۰۱,۰۷۴۰۲,۷%۳۸,۰۳۱۰۹۶,۸%
زیمبابوه
۳۷,۱۴۷۰۱,۵۳۵۰۴,۱%۳۴,۸۳۱۰۹۳,۸%
مالاوی
۳۳,۷۷۹۰۱,۱۲۶۰۳,۳%۳۱,۲۳۹۰۹۲,۵%
تایلند
۳۱,۶۵۸۷۸۹۹۷۱۰,۳%۲۸,۱۶۱۳۳۸۹,۰%
سودان
۳۰,۱۱۱۰۲,۰۶۳۰۶,۹%۲۴,۲۱۴۰۸۰,۴%
مالت
۲۹,۵۱۱۰۴۰۱۰۱,۴%۲۸,۵۶۱۰۹۶,۸%
استرالیا
۲۹,۳۹۶۸۹۰۹۰۳,۱%۲۶,۳۵۲۹۸۹,۶%
جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۸,۵۱۱۰۷۴۵۰۲,۶%۲۵,۸۴۱۰۹۰,۶%
ماداگاسکار
۲۷,۰۳۴۰۴۸۶۰۱,۸%۲۳,۲۹۳۰۸۶,۲%
مالدیو
۲۵,۴۳۶۰۶۷۰۰,۳%۲۲,۲۷۶۰۸۷,۶%
رواندا
۲۳,۲۶۰۰۳۱۴۰۱,۴%۲۰,۹۹۱۰۹۰,۳%
آنگولا
۲۳,۲۴۲۰۵۴۹۰۲,۴%۲۱,۵۸۹۰۹۲,۹%
گینه
۲۰,۷۴۶۰۱۳۲۰۰,۶%۱۸,۴۰۸۰۸۸,۷%
گابن
۲۰,۶۳۶۰۱۲۷۰۰,۶%۱۷,۴۵۶۰۸۴,۶%
سوریه
۲۰,۰۰۸۰۱,۳۶۰۰۶,۸%۱۳,۷۸۰۰۶۸,۹%
مایوت
۱۹,۶۴۳۰۱۶۷۰۰,۹%۲,۹۶۴۰۱۵,۱%
پلی‌نزی فرانسه
۱۸,۶۵۲۰۱۴۱۰۰,۸%۴,۸۴۲۰۲۶,۰%
کیپ‌ورد
۱۸,۶۲۹۰۱۷۷۰۱,۰%۱۷,۰۷۷۰۹۱,۷%
موریتانی
۱۸,۰۰۵۰۴۵۰۰۲,۵%۱۷,۳۰۷۰۹۶,۱%
گویان فرانسه
۱۷,۵۴۹۰۹۴۰۰,۵%۹,۹۹۵۰۵۷,۰%
رئونیون
۱۷,۵۰۸۰۱۲۳۰۰,۷%۱۶,۰۱۱۰۹۱,۵%
سوازیلند
۱۷,۳۷۰۰۶۶۹۰۳,۹%۱۶,۶۴۲۰۹۵,۸%
مغولستان
۱۴,۱۸۳۶۸۹۲۰۱۰,۱%۸,۸۷۵۳۵۳۶۲,۶%
تاجیکستان
۱۳,۳۰۸۰۹۰۰۰,۷%۱۳,۲۱۸۰۹۹,۳%
بورکینافاسو
۱۲,۹۲۴۰۱۵۲۰۱,۲%۱۲,۵۷۱۰۹۷,۳%
هائیتی
۱۲,۸۴۰۰۲۵۱۰۲,۰%۱۱,۴۴۷۰۸۹,۲%
بلیز
۱۲,۴۸۵۰۳۱۸۰۲,۶%۱۲,۱۰۶۰۹۷,۰%
Andorra
۱۲,۴۵۶۰۱۲۰۰۱,۰%۱۱,۷۳۲۰۹۴,۲%
سومالی
۱۲,۲۷۱۰۶۰۵۰۴,۹%۵,۱۲۹۰۴۱,۸%
گوادلوپ
۱۲,۱۴۰۰۱۷۴۰۱,۴%۲,۲۴۲۰۱۸,۵%
توگو
۱۱,۸۱۴۰۱۱۶۰۱,۰%۸,۹۸۵۰۷۶,۱%
هنگ‌کنگ
۱۱,۵۶۴۰۲۰۷۰۱,۸%۱۱,۱۸۶۰۹۶,۷%
مالی
۱۱,۳۹۳۰۴۰۴۰۳,۶%۷,۰۸۱۰۶۲,۲%
گویان
۱۰,۹۵۸۰۲۵۲۰۲,۳%۹,۵۷۶۰۸۷,۴%
کوراسائو
۱۰,۹۰۹۰۶۲۰۰,۶%۶,۱۲۱۰۵۶,۱%
لسوتو
۱۰,۷۰۷۰۳۱۵۰۲,۹%۴,۴۷۱۰۴۱,۸%
سودان جنوبی
۱۰,۳۴۰۰۱۱۴۰۱,۱%۱۰,۰۹۰۰۹۷,۶%
جمهوری کنگو
۱۰,۰۸۴۰۱۳۷۰۱,۴%۸,۲۰۸۰۸۱,۴%
آروبا
۹,۹۵۸۰۹۲۰۰,۹%۹,۲۸۳۰۹۳,۲%
جیبوتی
۹,۶۶۲۰۹۴۰۱,۰%۷,۵۵۱۰۷۸,۲%
باهاما
۹,۳۶۴۰۱۸۹۰۲,۰%۸,۸۳۷۰۹۴,۴%
سورینام
۹,۲۶۵۰۱۷۸۰۱,۹%۸,۶۴۷۰۹۳,۳%
مارتینیک
۹,۰۲۸۰۵۷۰۰,۶%۹۸۰۱,۱%
پاپوا گینهٔ نو
۸,۳۴۲۳۴۱۶۸۰۰,۸%۸۴۶۰۱۰,۱%
ترینیداد و توباگو
۸,۳۲۳۰۱۴۵۰۱,۷%۷,۷۱۲۰۹۲,۷%
بنین
۷,۵۱۵۰۹۳۰۱,۲%۶,۴۵۲۰۸۵,۹%
گینهٔ استوایی
۷,۰۵۹۰۱۰۴۰۱,۵%۶,۶۸۳۰۹۴,۷%
نیکاراگوئه
۶,۷۲۷۰۱۷۹۰۲,۷%۴,۲۲۵۰۶۲,۸%
ایسلند
۶,۲۵۸۰۲۹۰۰,۵%۶,۱۲۶۰۹۷,۹%
گامبیا
۵,۵۶۴۰۱۶۶۰۳,۰%۵,۱۱۱۰۹۱,۹%
جمهوری افریقای مرکزی
۵,۴۹۱۲۶۷۴۰۱,۴%۵,۰۵۶۰۹۲,۱%
یمن
۵,۲۳۳۰۱,۰۲۲۰۱۹,۵%۱,۹۸۷۰۳۸,۰%
نیجر
۵,۰۶۲۰۱۸۸۰۳,۷%۴,۷۴۶۰۹۳,۸%
San Marino
۴,۹۴۴۰۸۵۰۱,۷%۴,۴۱۹۰۸۹,۴%
چاد
۴,۶۱۹۰۱۶۷۰۳,۶%۴,۲۷۹۰۹۲,۶%
سیشل
۴,۳۹۵۰۲۴۰۰,۶%۴,۰۹۱۰۹۳,۱%
سنت لوسیا
۴,۳۲۹۰۶۴۰۱,۵%۴,۱۴۳۰۹۵,۷%
جبل‌الطارق
۴,۲۷۷۰۹۴۰۲,۲%۴,۱۷۸۰۹۷,۷%
کامبوج
۴,۰۸۱۴۷۷۲۶۲۰,۶%۲,۰۸۰۹۶۵۱,۰%
جرزی
۴,۰۵۱۰۸۶۰۲,۱%۳,۹۵۶۰۹۷,۷%
سیرالئون
۳,۹۹۵۰۷۹۰۲,۰%۲,۸۲۸۰۷۰,۸%
کومورو
۳,۷۵۸۰۱۴۶۰۳,۹%۳,۵۶۸۰۹۴,۹%
باربادوس
۳,۷۰۸۰۴۴۰۱,۲%۳,۵۷۹۰۹۶,۵%
گینهٔ بیسائو
۳,۶۷۵۰۶۶۰۱,۸%۳,۰۴۹۰۸۳,۰%
اریتره
۳,۴۴۷۰۱۰۰۰,۳%۳,۱۶۶۰۹۱,۹%
بوروندی
۳,۰۷۸۰۶۰۰,۲%۷۷۳۰۲۵,۱%
Liechtenstein
۲,۷۲۲۰۵۶۰۲,۱%۲,۶۰۶۰۹۵,۷%
ویتنام
۲,۶۸۳۰۳۵۰۱,۳%۲,۴۲۹۰۹۰,۵%
نیوزیلند
۲,۵۷۱۱۰۲۶۰۱,۰%۲,۴۴۰۰۹۴,۹%
موناکو
۲,۳۶۹۰۳۱۰۱,۳%۲,۲۲۰۰۹۳,۷%
جزایر تورکس و کایکوس
۲,۳۴۴۰۱۷۰۰,۷%۲,۲۷۹۰۹۷,۲%
سائوتومه و پرینسیپ
۲,۲۶۱۰۳۵۰۱,۶%۲,۱۷۲۰۹۶,۱%
سنت مارتن
۲,۱۸۲۰۲۷۰۱,۲%۲,۱۱۶۰۹۷,۰%
لیبریا
۲,۰۴۲۰۸۵۰۴,۲%۱,۸۹۹۰۹۳,۰%
سنت وینسنت و گرنادین
۱,۷۹۰۱۱۰۰۰,۶%۱,۶۵۱۱۶۹۲,۲%
برمودا
۱,۷۷۳۱۱۶۱۴۰۰,۸%۸۸۸۲۴۵۰,۱%
سنت مارتین
۱,۶۹۳۰۱۲۰۰,۷%۱,۳۹۹۰۸۲,۶%
جزیرهٔ من
۱,۵۷۴۰۲۹۰۱,۸%۱,۴۴۵۰۹۱,۸%
جزایر کارائیب هلند
۱,۵۱۱۰۱۴۰۰,۹%۱,۳۴۹۰۸۹,۳%
موریس
۱,۱۸۳۰۱۲۰۱,۰%۷۳۰۰۶۱,۷%
آنتیگوا و باربودا
۱,۱۸۲۰۳۰۰۲,۵%۹۱۳۰۷۷,۲%
تایوان
۱,۰۵۶۲۱۰۰۱,۰%۱,۰۲۰۲۹۶,۶%
تیمورشرقی
۹۴۷۷۰۱۰۰,۱%۴۴۳۴۸۴۶,۸%
سن بارتلمی
۹۰۷۰۱۰۰,۱%۴۶۲۰۵۰,۹%
بوتان
۹۰۶۰۱۰۰,۱%۸۷۵۰۹۶,۶%
MS Zaandam
۹۰۲۰۲۲,۲%۷۰۷۷,۸%
جزایر فارو
۶۶۱۰۱۰۰,۲%۶۶۰۰۹۹,۹%
جزایر کِیمن
۵۱۶۰۲۰۰,۴%۴۸۷۰۹۴,۴%
تانزانیا
۵۰۹۰۲۱۰۴,۱%۱۸۳۰۳۶,۰%
والیس و فوتونا
۴۳۰۰۵۰۱,۲%۴۴۰۱۰,۲%
برونئی
۲۱۹۰۳۰۱,۴%۲۰۶۰۹۴,۱%
جزایر ویرجین بریتانیا
۱۷۸۰۱۰۰,۶%۱۵۹۰۸۹,۳%
دومینیکا
۱۶۵۰۰۰۰,۰%۱۵۹۰۹۶,۴%
گرنادا
۱۵۵۰۱۰۰,۷%۱۵۲۰۹۸,۱%
کالدونیای جدید
۱۲۱۰۰۰۰,۰%۵۸۰۴۷,۹%
فیجی
۶۸۰۲۰۲,۹%۶۴۰۹۴,۱%
Falkland Islands
۶۰۰۰۰۰,۰%۵۴۰۹۰,۰%
لائوس
۴۹۰۰۰۰,۰%۴۷۰۹۵,۹%
ماکائو
۴۹۰۰۰۰,۰%۴۸۰۹۸,۰%
سنت کیتس و نویس
۴۴۰۰۰۰,۰%۴۴۰۱۰۰,۰%
گرینلند
۳۱۰۰۰۰,۰%۳۱۰۱۰۰,۰%
Vatican City
۲۷۰۰۰۰,۰%۱۵۰۵۵,۶%
آنگویلا
۲۵۰۰۰۰,۰%۲۲۰۸۸,۰%
سن پیر و میکلن
۲۴۰۰۰۰,۰%۲۴۰۱۰۰,۰%
Montserrat
۲۰۰۱۰۵,۰%۱۹۰۹۵,۰%
جزایر سلیمان
۱۹۰۰۰۰,۰%۱۸۰۹۴,۷%
Western Sahara
۱۰۰۱۰۱۰,۰%۸۰۸۰,۰%
جزایر مارشال
۴۰۰۰۰,۰%۴۰۱۰۰,۰%
ساموآ
۳۰۰۰۰,۰%۲۰۶۶,۷%
وانواتو
۳۰۰۰۰,۰%۱۰۳۳,۳%
میکرونزی
۱۰۰۰۰,۰%۱۰۱۰۰,۰%

[/td_block_text_with_title]

[/tdc_zone]

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?