چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
ایران
۳۳۱,۱۸۹
تایید شده
۱۸,۸۰۰
فوت شده
۲۸۸,۶۲۰
بهبودیافته
جهان
۲۰,۴۳۸,۲۸۰
تایید شده
۷۴۴,۴۴۷
فوت شده
۱۲,۹۵۱,۸۲۵
بهبودیافته
۶,۷۴۲,۰۰۸
اکنون مبتلا
ایالات متحده
۵,۱۲۳,۶۶۹
تایید شده
۱۶۴,۳۸۷
فوت شده
۱,۹۶۷,۳۶۹
بهبودیافته
چین
۸۴,۷۷۳
تایید شده
۴,۶۳۶
فوت شده
۷۹,۳۹۵
بهبودیافته

 

منطقهتایید شدهتایید شده (در ۲۴ ساعت)فوت شدهفوت شده (در ۲۴ ساعت)فوت شده (%)بهبودیافتهبهبودیافته (در ۲۴ ساعت)بهبودیافته (%)
ایالات متحده
۵,۱۲۳,۶۶۹۴۹,۲۸۱۱۶۴,۳۸۷۱,۲۴۸۳٫۲%۱,۹۶۷,۳۶۹۲۲,۵۹۹۳۸٫۴%
برزیل
۳,۱۱۲,۳۹۳۵۴,۹۲۳۱۰۳,۰۹۹۱,۲۴۲۳٫۳%۲,۳۹۶,۸۶۰۶,۰۳۰۷۷٫۰%
هند
۲,۳۲۸,۴۰۵۶۱,۲۵۲۴۶,۱۸۸۸۳۵۲٫۰%۱,۶۳۸,۱۰۱۵۶,۴۶۱۷۰٫۴%
روسیه
۸۹۷,۵۹۹۴,۹۴۵۱۵,۱۳۱۱۳۰۱٫۷%۷۰۳,۱۷۵۶,۴۹۴۷۸٫۳%
افریقای جنوبی
۵۶۶,۱۰۹۲,۵۱۱۱۰,۷۵۱۱۳۰۱٫۹%۴۲۶,۱۲۵۸,۹۲۵۷۵٫۳%
مکزیک
۴۹۲,۵۲۲۶,۶۸۶۵۳,۹۲۹۹۲۶۱۱٫۰%۳۹۷,۲۷۸۴,۱۱۸۸۰٫۷%
پرو
۴۸۹,۶۸۰۱۱,۶۵۶۲۱,۵۰۱۴۲۹۴٫۴%۳۳۵,۷۵۶۱۱,۷۳۶۶۸٫۶%
کلمبیا
۴۱۰,۴۵۳۱۲,۸۳۰۱۳,۴۷۵۳۲۱۳٫۳%۲۳۰,۴۲۷۸,۹۴۲۵۶٫۱%
شیلی
۳۷۶,۶۱۶۱,۵۷۲۱۰,۱۷۸۳۹۲٫۷%۳۴۹,۵۴۱۲,۱۹۹۹۲٫۸%
اسپانیا
۳۷۳,۶۹۲۳,۶۳۲۲۸,۷۵۲۰۷٫۷%۱۹۶,۹۵۸۰۵۲٫۷%
بریتانیا/انگلستان/انگلستان
۳۵۰,۷۱۵۹۳۹۴۷,۰۳۲۷۲۱۳٫۴%۷۳,۲۷۶۸۶۷۲۰٫۹%
ایران
۳۳۱,۱۸۹۲,۳۴۵۱۸,۸۰۰۱۸۴۵٫۷%۲۸۸,۶۲۰۱,۹۷۸۸۷٫۲%
عربستان سعودی
۲۹۱,۴۶۸۱,۵۲۱۳,۲۳۳۳۴۱٫۱%۲۵۵,۱۱۸۱,۶۴۰۸۷٫۵%
پاکستان
۲۸۵,۱۹۱۵۳۱۶,۱۱۲۱۵۲٫۱%۲۶۱,۲۴۶۴۸۲۹۱٫۶%
بنگلادش
۲۶۳,۵۰۳۲,۹۹۶۳,۴۷۱۳۳۱٫۳%۱۵۱,۹۷۲۱,۵۳۵۵۷٫۷%
آرژانتین
۲۶۰,۹۱۱۷,۰۴۳۵,۰۰۴۲۴۰۱٫۹%۱۸۱,۳۸۹۷۳,۱۴۷۶۹٫۵%
ایتالیا
۲۵۱,۲۳۷۴۱۲۳۵,۲۱۵۶۱۴٫۰%۲۰۲,۴۶۱۲۱۳۸۰٫۶%
ترکیه
۲۴۳,۱۸۰۱,۱۸۳۵,۸۷۳۱۵۲٫۴%۲۲۶,۱۵۵۱,۱۸۵۹۳٫۰%
فرانسه
۲۲۶,۴۷۱۰۳۱,۰۱۷۰۱۳٫۷%۸۲,۸۳۶۰۳۶٫۶%
آلمان
۲۱۹,۵۴۰۱,۰۳۲۹,۲۶۸۳۴٫۲%۱۹۹,۹۰۰۱,۰۰۰۹۱٫۱%
عراق
۱۵۶,۹۹۵۳,۳۹۶۵,۵۳۱۶۷۳٫۵%۱۱۲,۱۰۲۲,۳۱۲۷۱٫۴%
فیلیپین
۱۳۹,۵۳۸۲,۹۰۰۲,۳۱۲۱۸۱٫۷%۶۸,۴۳۲۲۷۳۴۹٫۰%
اندونزی
۱۲۸,۷۷۶۱,۶۹۳۵,۸۲۴۵۹۴٫۵%۸۳,۷۱۰۱,۴۷۴۶۵٫۰%
کانادا
۱۲۲,۳۸۹۳۳۶۹,۰۳۷۴۷٫۴%۱۰۸,۴۶۵۴۱۵۸۸٫۶%
قطر
۱۱۳,۶۴۶۳۸۴۱۸۸۰۰٫۲%۱۱۰,۳۲۴۳۳۱۹۷٫۱%
قزاقستان
۱۰۰,۸۵۵۱,۴۱۳۱,۲۶۹۲۱۱۱٫۳%۷۴,۶۷۷۲,۱۵۴۷۴٫۰%
مصر
۹۵,۸۳۴۱۶۸۵,۰۵۹۲۴۵٫۳%۵۴,۸۸۸۱,۱۰۹۵۷٫۳%
اکوادور
۹۵,۵۶۳۸۶۲۵,۹۵۱۱۹۶٫۲%۷۸,۶۱۰۲۸۲٫۳%
بولیوی
۹۳,۳۲۸۱,۶۹۳۳,۷۶۱۴۹۴٫۰%۳۱,۷۵۳۹۳۰۳۴٫۰%
اسرائیل
۸۶,۵۹۳۱,۸۷۱۶۲۲۹۰٫۷%۶۰,۰۸۰۱,۰۸۲۶۹٫۴%
اوکراین
۸۵,۰۲۳۱,۲۱۱۱,۹۷۹۲۹۲٫۳%۴۶,۳۱۳۵۹۰۵۴٫۵%
چین
۸۴,۷۷۳۶۱۴,۶۳۶۰۵٫۵%۷۹,۳۹۵۱۱۱۹۳٫۷%
سوئد
۸۳,۱۲۶۱۵۴۵,۷۷۰۴۶٫۹%۴,۹۷۱۰۶٫۰%
عمان
۸۲,۰۵۰۰۵۳۳۰۰٫۷%۷۶,۷۲۰۰۹۳٫۵%
جمهوری دومینیکن
۸۱,۰۹۴۵۹۵۱,۳۴۶۱۸۱٫۷%۴۵,۶۶۶۷۵۶۵۶٫۳%
پاناما
۷۶,۴۶۴۱,۰۷۰۱,۶۸۰۱۶۲٫۲%۵۰,۶۶۵۱,۱۵۵۶۶٫۳%
بلژیک
۷۵,۰۰۸۳۸۸۹,۸۸۵۶۱۳٫۲%۱۷,۸۴۱۴۹۲۳٫۸%
کویت
۷۳,۰۶۸۶۶۸۴۸۶۴۰٫۷%۶۴,۷۵۹۷۳۱۸۸٫۶%
بلاروس
۶۹,۰۰۵۵۸۵۹۲۳۰٫۹%۶۵,۲۱۹۲۲۸۹۴٫۵%
رومانی
۶۳,۷۶۲۱,۲۱۵۲,۷۶۴۳۵۴٫۳%۳۰,۵۸۵۲۷۴۴۸٫۰%
امارات متحدهٔ عربی
۶۲,۹۶۶۰۳۵۸۰۰٫۶%۵۶,۹۶۱۰۹۰٫۵%
هلند
۵۹,۹۷۳۷۷۹۶,۱۵۹۲۱۰٫۳%۳۲۲۰۰٫۵%
گواتمالا
۵۷,۹۶۶۹۷۹۲,۲۳۳۱۱۳٫۹%۴۶,۴۴۲۸۵۳۸۰٫۱%
سنگاپور
۵۵,۳۵۳۶۱۲۷۰۰٫۱%۵۰,۱۲۸۵۱۹۹۰٫۶%
لهستان
۵۲,۹۶۱۵۵۱۱,۸۲۱۱۲۳٫۴%۳۷,۱۵۰۲۷۳۷۰٫۲%
پرتغال
۵۲,۹۴۵۱۲۰۱,۷۶۱۲۳٫۳%۳۸,۷۶۰۱۶۰۷۳٫۲%
ژاپن
۵۰,۳۰۲۶۹۳۱,۰۵۸۶۲٫۱%۳۴,۱۳۶۶۸۶۶۷٫۹%
هندوراس
۴۷,۸۷۲۴۱۸۱,۵۰۶۱۱۳٫۲%۶,۶۴۹۵۲۱۳٫۹%
نیجریه
۴۷,۲۹۰۴۲۳۹۵۶۶۲٫۰%۳۳,۶۰۹۲۶۳۷۱٫۱%
بحرین
۴۴,۸۰۴۴۰۷۱۶۵۲۰٫۴%۴۱,۵۰۴۲۹۵۹۲٫۶%
غنا
۴۱,۴۰۴۱۹۲۲۱۵۰۰٫۵%۳۹,۰۵۵۳۲۸۹۴٫۳%
ارمنستان
۴۰,۵۹۳۱۶۰۸۰۳۷۲٫۰%۳۳,۱۵۷۵۴۱۸۱٫۷%
قرقیزستان
۴۰,۴۵۵۳۷۰۱,۴۷۸۴۳٫۷%۳۲,۷۳۴۶۰۸۸۰٫۹%
افغانستان
۳۷,۲۶۹۱۰۷۱,۳۴۴۱۶۳٫۶%۲۶,۴۱۵۱۸۷۷۰٫۹%
سوئیس
۳۶,۸۹۵۱۸۷۱,۹۹۰۳۵٫۴%۳۲,۴۰۰۰۸۷٫۸%
الجزایر
۳۶,۲۰۴۴۹۲۱,۳۲۲۱۰۳٫۷%۲۵,۲۶۳۳۴۳۶۹٫۸%
مراکش
۳۵,۱۹۵۱,۱۳۲۵۳۳۱۷۱٫۵%۲۵,۳۸۵۸۶۱۷۲٫۱%
جمهوری آذربایجان
۳۳,۷۳۱۸۴۴۹۵۳۱٫۵%۳۰,۸۵۶۲۱۴۹۱٫۵%
ازبکستان
۳۱,۷۴۷۴۴۳۲۰۴۴۰٫۶%۲۳,۷۰۴۷۱۲۷۴٫۷%
صربستان
۲۸,۴۹۷۲۳۵۶۵۲۶۲٫۳%۱۸,۹۶۵۰۶۶٫۶%
مولداوی
۲۸,۲۲۳۳۸۲۸۵۷۷۳٫۰%۱۹,۷۴۰۴۴۰۶۹٫۹%
ونزوئلا
۲۷,۹۳۸۱,۱۳۸۲۳۸۹۰٫۹%۱۹,۷۰۶۲,۷۷۶۷۰٫۵%
کنیا
۲۷,۴۲۵۴۹۷۴۳۸۱۵۱٫۶%۱۳,۸۶۷۳۷۲۵۰٫۶%
ایرلند
۲۶,۸۰۱۳۳۱,۷۷۳۱۶٫۶%۲۳,۳۶۴۰۸۷٫۲%
کاستاریکا
۲۴,۵۰۸۶۳۶۲۵۵۱۱۱٫۰%۷,۹۷۱۱۴۸۳۲٫۵%
اتیوپی
۲۴,۱۷۵۵۸۴۴۴۰۲۰۱٫۸%۱۰,۶۹۶۲۸۵۴۴٫۲%
نپال
۲۳,۹۴۸۶۳۸۸۳۴۰٫۴%۱۶,۶۶۴۱۷۱۶۹٫۶%
پورتوریکو
۲۳,۴۰۳۵۸۲۲۸۷۸۱٫۲%۸۵۰۰۳٫۶%
اتریش
۲۲,۲۴۵۱۳۹۷۲۳۰۳٫۳%۲۰,۱۲۳۱۱۳۹۰٫۵%
استرالیا
۲۲,۱۲۷۳۷۷۳۵۲۲۰۱٫۶%۱۲,۴۱۹۲۵۰۵۶٫۱%
السالوادور
۲۱,۲۶۹۳۹۷۵۷۰۷۲٫۷%۹,۸۷۵۱۵۵۴۶٫۴%
جمهوری چک
۱۸,۷۸۳۲۸۹۳۹۱۱۲٫۱%۱۳,۲۲۲۲۳۹۷۰٫۴%
کامرون
۱۸,۲۱۳۱۷۱۳۹۸۳۲٫۲%۱۵,۳۲۰۰۸۴٫۱%
ساحل عاج
۱۶,۸۴۷۴۹۱۰۵۰۰٫۶%۱۳,۳۲۱۲۶۹۷۹٫۱%
دانمارک
۱۴,۹۵۹۱۴۴۶۲۱۱۴٫۲%۱۲,۹۸۸۶۳۸۶٫۸%
Palestine
۱۴,۸۷۵۳۶۵۱۰۴۴۰٫۷%۸,۱۸۱۱۳۶۵۵٫۰%
کرهٔ جنوبی
۱۴,۷۱۴۵۴۳۰۵۰۲٫۱%۱۳,۷۸۶۵۷۹۳٫۷%
بوسنی و هرزگوین
۱۴,۷۰۸۲۱۰۴۴۷۲۲۳٫۰%۸,۴۱۱۲۵۲۵۷٫۲%
بلغارستان
۱۳,۷۲۲۲۱۰۴۷۱۱۲۳٫۴%۸,۱۵۴۱۷۴۵۹٫۴%
ماداگاسکار
۱۳,۳۱۷۱۱۵۱۵۲۱۱٫۱%۱۱,۲۷۶۲۶۵۸۴٫۷%
مقدونیه
۱۲,۰۸۳۱۴۱۵۲۹۱۴٫۴%۸,۲۴۸۱۶۱۶۸٫۳%
سودان
۱۲,۰۳۳۷۷۷۸۶۵۶٫۵%۶,۲۸۲۱۶۵۲٫۲%
سنگال
۱۱,۳۸۰۶۸۲۳۸۲۲٫۱%۷,۴۴۹۵۹۶۵٫۵%
Kosovo
۱۰,۴۱۹۰۳۴۱۰۳٫۳%۶,۰۵۸۰۵۸٫۱%
نروژ
۹,۷۵۱۶۷۲۵۶۰۲٫۶%۸,۸۵۷۰۹۰٫۸%
جمهوری دموکراتیک کنگو
۹,۴۹۹۱۰۲۲۵۱۲٫۴%۸,۳۷۵۱۲۸۸٫۲%
مالزی
۹,۱۰۳۹۱۲۵۰۱٫۴%۸,۸۰۹۶۹۶٫۸%
گویان فرانسه
۸,۳۶۰۳۶۴۹۰۰٫۶%۷,۶۳۲۸۳۹۱٫۳%
زامبیا
۸,۲۷۵۶۵۲۴۱۰۲٫۹%۷,۰۰۴۲۰۲۸۴٫۶%
گینه
۸,۰۱۸۸۸۵۰۰۰٫۶%۷,۰۲۰۱۲۲۸۷٫۶%
گابن
۸,۰۰۶۰۵۱۰۰٫۶%۵,۸۲۳۰۷۲٫۷%
تاجیکستان
۷,۸۷۱۴۴۶۳۱۰٫۸%۷,۲۳۵۰۹۱٫۹%
هائیتی
۷,۶۴۹۱۵۱۸۳۰۲٫۴%۴,۹۸۲۰۶۵٫۱%
فنلاند
۷,۶۲۳۲۲۳۳۳۰۴٫۴%۶,۹۸۰۰۹۱٫۶%
پاراگوئه
۷,۵۱۹۲۸۵۸۶۴۱٫۱%۵,۳۲۶۵۰۷۰٫۸%
لوکزامبورگ
۷,۲۴۲۲۶۱۲۲۱۱٫۷%۶,۲۲۲۵۲۸۵٫۹%
لبنان
۷,۱۲۱۳۰۹۸۷۷۱٫۲%۲,۳۷۷۸۷۳۳٫۴%
آلبانی
۶,۶۷۶۱۴۰۲۰۵۵۳٫۱%۳,۴۸۰۱۰۱۵۲٫۱%
موریتانی
۶,۵۹۸۴۳۱۵۷۰۲٫۴%۵,۷۰۴۱۳۴۸۶٫۵%
لیبی
۶,۳۰۲۳۷۳۱۳۲۷۲٫۱%۷۴۰۱۶۱۱٫۷%
یونان
۵,۹۴۲۱۹۳۲۱۴۱۳٫۶%۳,۸۰۴۰۶۴٫۰%
کرواسی
۵,۷۴۰۹۱۱۶۰۲۲٫۸%۴,۹۶۲۵۶۸۶٫۵%
جیبوتی
۵,۳۴۸۱۵۹۰۱٫۱%۵,۱۳۳۱۳۹۶٫۰%
مالدیو
۵,۲۲۳۶۶۲۰۱۰٫۴%۲,۸۴۹۱۴۵۴٫۶%
گینهٔ استوایی
۴,۸۲۱۰۸۳۰۱٫۷%۲,۱۸۲۰۴۵٫۳%
زیمبابوه
۴,۸۱۸۷۰۱۰۴۰۲٫۲%۱,۵۲۴۰۳۱٫۶%
مجارستان
۴,۷۴۶۱۵۶۰۵۰۱۲٫۸%۳,۵۲۷۲۷۴٫۳%
مالاوی
۴,۷۱۴۴۰۱۵۲۶۳٫۲%۲,۴۷۷۴۷۵۲٫۶%
جمهوری افریقای مرکزی
۴,۶۴۵۴۶۱۱۱٫۳%۱,۷۲۳۲۳۷٫۱%
هنگ‌کنگ
۴,۱۸۲۳۳۵۹۴۱٫۴%۳,۰۵۲۱۳۵۷۳٫۰%
نیکاراگوئه
۴,۱۱۵۲۱۳۱۲۸۵۳٫۱%۲,۹۱۳۰۷۰٫۸%
مونته‌نگرو
۳,۷۴۸۵۲۷۱۳۱٫۹%۲,۵۵۸۳۷۶۸٫۳%
جمهوری کنگو
۳,۷۴۵۸۱۶۰۲۱٫۶%۱,۶۲۵۳۶۴۳٫۴%
سوازیلند
۳,۴۱۰۱۰۱۶۳۲۱٫۹%۱,۷۲۰۸۶۵۰٫۴%
تایلند
۳,۳۵۱۰۵۸۰۱٫۷%۳,۱۶۳۳۹۴٫۴%
نامیبیا
۳,۲۲۹۱۲۸۱۹۰۰٫۶%۷۱۵۰۲۲٫۱%
سومالی
۳,۲۲۷۰۹۳۰۲٫۹%۱,۷۲۸۰۵۳٫۶%
کوبا
۳,۰۹۳۴۷۸۸۰۲٫۹%۲,۴۷۲۱۲۷۹٫۹%
مایوت
۳,۰۹۱۲۳۳۹۰۱٫۳%۲,۸۳۵۰۹۱٫۷%
کیپ‌ورد
۲,۹۲۰۳۷۳۳۱۱٫۱%۲,۱۴۸۲۰۷۳٫۶%
سری‌لانکا
۲,۸۸۰۹۱۱۰۰٫۴%۲,۶۲۲۲۹۹۱٫۰%
اسلواکی
۲,۶۱۵۱۶۳۱۰۱٫۲%۱,۸۷۴۸۷۱٫۷%
مالی
۲,۵۷۷۴۱۲۵۰۴٫۹%۱,۹۷۳۴۷۶٫۶%
سورینام
۲,۵۵۹۷۰۳۹۹۱٫۵%۱,۷۱۲۳۸۶۶٫۹%
موزامبیک
۲,۴۸۱۷۰۱۷۱۰٫۷%۹۱۰۵۰۳۶٫۷%
سودان جنوبی
۲,۴۷۲۲۴۷۰۱٫۹%۱,۱۷۵۰۴۷٫۵%
لیتوانی
۲,۲۸۳۱۸۸۱۰۳٫۶%۱,۶۷۹۹۷۳٫۵%
اسلوونی
۲,۲۷۲۱۷۱۲۹۱۵٫۷%۱,۹۶۰۰۸۶٫۳%
رواندا
۲,۱۷۱۱۹۷۰۰٫۳%۱,۴۷۸۸۶۶۸٫۱%
استونی
۲,۱۶۷۹۶۹۰۳٫۲%۱,۹۶۸۶۹۰٫۸%
گینهٔ بیسائو
۲,۰۸۸۳۶۲۹۰۱٫۴%۱,۰۱۵۷۱۴۸٫۶%
بنین
۲,۰۰۱۶۵۳۸۰۱٫۹%۱,۶۸۱۸۱۸۴٫۰%
ایسلند
۱,۹۶۸۶۱۰۰۰٫۵%۱,۹۰۷۰۹۶٫۹%
سیرالئون
۱,۹۳۲۱۵۶۹۰۳٫۶%۱,۴۷۸۳۱۷۶٫۵%
یمن
۱,۸۳۲۰۵۲۳۵۲۸٫۶%۹۱۵۰۵۰٫۰%
تونس
۱,۷۳۸۲۱۵۲۱۳٫۰%۱,۲۷۲۷۷۳٫۲%
آنگولا
۱,۷۳۵۵۶۸۰۲۴٫۶%۵۷۵۶۳۳٫۱%
نیوزیلند
۱,۵۷۰۰۲۲۰۱٫۴%۱,۵۲۶۰۹۷٫۲%
اروگوئه
۱,۳۸۵۲۱۳۷۰۲٫۷%۱,۱۵۷۱۱۸۳٫۵%
گامبیا
۱,۳۴۶۱۱۱۳۲۹۲٫۴%۲۲۷۶۱۶٫۹%
سوریه
۱,۳۲۷۷۲۵۳۱۴٫۰%۳۸۵۲۱۲۹٫۰%
اوگاندا
۱,۳۱۳۱۶۹۰۰٫۷%۱,۱۳۸۱۸۶٫۷%
لتونی
۱,۲۹۳۳۳۲۰۲٫۵%۱,۰۷۸۸۸۳٫۴%
اردن
۱,۲۸۳۱۵۱۱۰۰٫۹%۱,۱۸۹۲۹۲٫۷%
قبرس
۱,۲۷۷۲۵۲۰۱۱٫۶%۸۷۰۰۶۸٫۱%
گرجستان
۱,۲۶۴۱۴۱۷۰۱٫۳%۱,۰۵۴۴۴۸۳٫۴%
لیبریا
۱,۲۵۰۱۰۸۱۲۶٫۵%۷۳۶۱۱۵۸٫۹%
بورکینافاسو
۱,۲۱۱۷۵۴۰۴٫۵%۹۹۰۶۸۱٫۸%
نیجر
۱,۱۵۸۰۶۹۰۶٫۰%۱,۰۶۵۳۹۲٫۰%
مالت
۱,۱۴۱۲۹۹۰۰٫۸%۶۹۲۴۶۰٫۷%
توگو
۱,۰۷۰۳۲۶۱۲٫۴%۷۵۲۲۳۷۰٫۳%
بوتسوانا
۱,۰۶۶۰۲۰۰٫۲%۸۰۰۷٫۵%
جامائیکا
۱,۰۳۱۰۱۴۰۱٫۴%۷۴۵۰۷۲٫۳%
باهاما
۹۸۹۴۴۱۵۰۱٫۵%۱۱۶۳۱۱٫۷%
Andorra
۹۶۳۰۵۲۰۵٫۴%۸۳۹۰۸۷٫۱%
چاد
۹۴۶۱۷۶۰۸٫۰%۸۵۹۱۶۹۰٫۸%
سائوتومه و پرینسیپ
۸۸۱۳۱۵۰۱٫۷%۸۰۴۴۹۱٫۳%
ویتنام
۸۶۶۱۹۱۶۱۱٫۹%۴۵۱۵۲۵۲٫۱%
لسوتو
۷۸۱۰۲۴۰۳٫۱%۱۷۵۰۲۲٫۴%
Diamond Princess
۷۶۱۰۱۴۰۱٫۸%۶۵۳۰۸۵٫۸%
آروبا
۷۱۷۸۷۳۰۰٫۴%۱۱۴۰۱۵٫۹%
رئونیون
۷۰۲۱۲۵۰۰٫۷%۶۳۱۰۸۹٫۹%
San Marino
۶۹۹۰۴۲۰۶٫۰%۶۵۷۰۹۴٫۰%
گویان
۶۰۲۳۴۲۳۰۳٫۸%۱۸۹۰۳۱٫۴%
تانزانیا
۵۰۹۰۲۱۰۴٫۱%۱۸۳۰۳۶٫۰%
تایوان
۴۸۰۰۷۰۱٫۵%۴۴۳۰۹۲٫۳%
گوام
۴۳۴۱۶۵۰۱٫۲%۱۲۸۰۲۹٫۵%
بوروندی
۴۰۸۰۱۰۰٫۳%۳۱۵۰۷۷٫۲%
کومورو
۳۹۹۰۷۰۱٫۸%۳۷۹۱۰۹۵٫۰%
میانمار (برمه)
۳۶۰۰۶۰۱٫۷%۳۱۳۱۸۶٫۹%
موریس
۳۴۴۰۱۰۰۲٫۹%۳۳۴۰۹۷٫۱%
مارتینیک
۳۳۶۰۱۶۰۴٫۸%۹۸۰۲۹٫۲%
جزایر فارو
۳۱۸۱۲۰۰۰٫۰%۲۲۵۱۰۷۰٫۸%
گوادلوپ
۳۱۷۰۱۴۰۴٫۴%۱۸۶۰۵۸٫۷%
ترینیداد و توباگو
۳۰۰۱۹۸۰۲٫۷%۱۳۹۱۴۶٫۳%
مغولستان
۲۹۳۰۰۰۰٫۰%۲۶۳۰۸۹٫۸%
اریتره
۲۸۵۰۰۰۰٫۰%۲۴۸۳۸۷٫۰%
کامبوج
۲۶۸۱۷۰۰۰٫۰%۲۲۰۱۸۲٫۱%
جزایر تورکس و کایکوس
۲۱۶۰۲۰۰٫۹%۳۹۰۱۸٫۱%
پاپوا گینهٔ نو
۲۱۴۰۳۰۱٫۴%۷۱۱۸۳۳٫۲%
سنت مارتن
۲۰۵۱۶۱۷۰۸٫۳%۹۳۷۴۵٫۴%
جزایر کِیمن
۲۰۳۰۱۰۰٫۵%۲۰۲۰۹۹٫۵%
جبل‌الطارق
۲۰۲۱۰۰۰٫۰%۱۸۷۱۹۲٫۶%
بلیز
۱۷۷۲۳۲۰۱٫۱%۳۲۰۱۸٫۱%
برمودا
۱۵۹۱۹۰۵٫۷%۱۴۴۰۹۰٫۶%
باربادوس
۱۴۳۱۷۰۴٫۹%۱۱۲۰۷۸٫۳%
برونئی
۱۴۲۰۳۰۲٫۱%۱۳۸۰۹۷٫۲%
موناکو
۱۳۸۵۴۰۲٫۹%۱۱۳۰۸۱٫۹%
سیشل
۱۲۷۱۰۰۰٫۰%۱۲۶۱۹۹٫۲%
بوتان
۱۱۳۳۰۰۰٫۰%۹۷۱۸۵٫۸%
پلی‌نزی فرانسه
۱۱۲۴۳۰۰۰٫۰%۶۲۰۵۵٫۴%
آنتیگوا و باربودا
۹۲۰۳۰۳٫۳%۷۶۰۸۲٫۶%
Liechtenstein
۸۹۰۲۰۲٫۳%۸۷۲۹۷٫۸%
سنت مارتین
۸۴۶۴۱۴٫۸%۴۴۰۵۲٫۴%
سنت وینسنت و گرنادین
۵۷۰۰۰۰٫۰%۵۲۰۹۱٫۲%
جزایر ماریانای شمالی
۴۹۱۲۰۴٫۱%۱۲۰۲۴٫۵%
ماکائو
۴۶۰۰۰۰٫۰%۴۶۰۱۰۰٫۰%
کوراسائو
۳۲۰۱۰۳٫۱%۳۰۰۹۳٫۸%
فیجی
۲۷۰۱۰۳٫۷%۱۸۰۶۶٫۷%
تیمورشرقی
۲۵۰۰۰۰٫۰%۲۴۰۹۶٫۰%
سنت لوسیا
۲۵۰۰۰۰٫۰%۲۵۱۱۰۰٫۰%
گرنادا
۲۴۰۰۰۰٫۰%۲۳۰۹۵٫۸%
کالدونیای جدید
۲۳۰۰۰۰٫۰%۲۲۰۹۵٫۷%
لائوس
۲۰۰۰۰۰٫۰%۱۹۰۹۵٫۰%
دومینیکا
۱۸۰۰۰۰٫۰%۱۸۰۱۰۰٫۰%
سنت کیتس و نویس
۱۷۰۰۰۰٫۰%۱۷۰۱۰۰٫۰%
گرینلند
۱۴۰۰۰۰٫۰%۱۴۰۱۰۰٫۰%
جزایر کارائیب هلند
۱۳۰۰۰۰٫۰%۷۰۵۳٫۹%
سن بارتلمی
۱۳۰۰۰۰٫۰%۶۰۴۶٫۲%
Falkland Islands
۱۳۰۰۰۰٫۰%۱۳۰۱۰۰٫۰%
Montserrat
۱۳۰۱۰۷٫۷%۱۲۰۹۲٫۳%
Vatican City
۱۲۰۰۰۰٫۰%۱۲۰۱۰۰٫۰%
Western Sahara
۱۰۰۱۰۱۰٫۰%۸۰۸۰٫۰%
سن پیر و میکلن
۴۰۰۰۰٫۰%۱۰۲۵٫۰%
آنگویلا
۳۰۰۰۰٫۰%۳۰۱۰۰٫۰%
وانواتو
۱۰۰۰۰٫۰%۰۰۰٫۰%